Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 07:Bí ẩn Hoạt thi 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bảy tiếng hú dài đã báo hiệu rằng Ma
cung Tam trưởng lão và Quỷ lâm Tứ kiều đã tới.

Lúc này Trần Ngọc Dinh vội đỡ Tích
Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn đứng lên nói :

– Thỉnh nhị vị tùy tùng bình thân?

Ngưng một lúc nàng lại quay qua nói
với Đông Phương Thanh Vân :

– Đa tạ tướng công sủng ái, hào khí
của tướng công khiến tiện thiếp vô cùng bội phục, nguyện suốt đời cung kính,
báo ân tri ngộ.

Thụ Thi Chiêu Hồn cũng cất giọng
sang sảng :

– Nô tài nguyện có chết cũng tận
trung cùng Thiếu chủ, thỉnh Thiếu chủ hạ lệnh ứng chiến.

Đông Phương Thanh Vân bèn nói :

– Chúng ta hãy ra ngoài cứng địch,
hãy…

Trần Ngọc Dinh vội kêu lên :

– Hãy khoan, vì sao tướng công không
xem diệu kế của Vô Danh lão nhân trước?

Đông Phương Thanh Vân khẽ
“ồ” một tiếng, vội lấy ra cuộn giấy, sau khi xem xong bèn đưa cho
Trần Ngọc Dình và nói :

– Ngọc Dinh, muội đoán sai rồi, hãy
xem đây.

Trần Ngọc Dinh e thẹn tiếp lấy, đưa
mắt nhìn thì thấy mảnh giấy có viết rằng :

“Hài nhi, hãy kiên cường bất
khuất, mau vì võ lâm chính nghĩa cứu lấy chúng sinh cùng bí kíp tuyệt
học.”

Bên dưới có ghi Vô Danh lão nhân lưu
bút.

Trần Ngọc Dinh xem xong, mặt lộ vẻ
kính phục, dịu dàng :

– Tướng công, tiện thiếp nguyện đem
hết tài hèn mà trợ hiệp tướng công vì võ lâm chánh nghĩa. Chúng ta hãy ra ngoài
ứng chiến.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn
đồng thanh :

– Chúng thuộc hạ sẽ khai lộ?

Nói đoạn cả hai vượt qua cửa sổ mà
ra. Lúc này bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên :

– Chết đến nơi mà vẫn còn đóng tuồng
nhân nghĩa…

Đông Phương Thanh Vân cùng lúc nhảy
ra, đưa mắt nhìn thi đã thấy đối phương đã đến tự khi nào. Chỉ thấy trong số
tám người đối phương có ba đại hán thân hình khôi vĩ, đầu báo tay vượn, lưng
gấu, ai nấy đều bịt mặt, mục quang phát ra những tia hung ác, còn lại đều là nữ
nhân, bốn người tuổi tác độ ba mươi, vận hồng y, thần thái đầy vẻ yêu mị.

Di nương của Tuệ Mẫn đứng giữa, mặt
lộ hàn sương, yêu khí toát ra khiến chàng bất giác rùng mình.

Đông Phương Thanh Vân sau khi đã
quan sát xong bèn lạnh lùng :

– Bổn thiếu gia sẵn sàng nghênh
tiếp, nhưng chúng ta hãy rời khỏi thị trấn mà động thủ để khỏi kinh động tới
lương dân.

Trung niên thiếu phụ dường như là
thủ lãnh của bảy người kia, song mục phát ra hai đạo hàn quang oán độc cất
giọng khinh miệt :

– Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có
vài phần cốt khí, thực ra lão nương bất ngờ. Được, cứ theo ý ngươi. Phía Đông
có một tòa núi nhỏ, bọn ta sẽ chờ ngươi ở đó.

Dứt lời mụ quay về phía đồng bọn nói
:

– Đi, hãy tới tòa núi phía Đông.

Bảy người nọ đồng thanh hô :

– Tuân mệnh Phó cung chủ?

Đông Phương Thanh Vân cùng Trần Ngọc
Dinh và hai vị tùy tùng vừa leo lên tòa núi, lập tức có tiếng quát lớn vang
lên, liền sau đó tám bóng đen lao ra vậy chặt lấy họ.

Trần Ngọc Dinh cũng hú lên một
tiếng, trong tiếng hú cũng có ba bóng thanh y hiện ra, những người này chính là
Tam Nữ Thiền, tỳ nữ của Trần Ngọc Dinh.

Trung niên thiếu phụ lạnh lùng nói :

– Tam trưởng lão, Tứ kiều mau động
thủ, giết sạch không cho kẻ nào sống sót.

Cùng lúc ấy, chỉ nghe keng một
tiếng, Đông Phương Thanh Vân đã nghiêng người rút kiếm, hoành ngang trước ngực
cười nhạt :

– Vì võ lâm chính nghĩa, quét sạch
quần ma?

Dứt lời một đạo ngân quang loé lên
đâm thẳng tới thiếu phụ trung niên, kiếm thế nhanh như sao xẹt, phong thanh rít
lên veo véo, chợt bên tai chàng vang lên giọng Tích Thư Nhân :

– Thỉnh Thiếu chủ thi triển Tu La
tam thức.

Trung niên thiếu phụ hừ một tiếng
khinh thị :

– Tiểu tử ngông cuồng…

Đồng thời mụ vũ động song chưởng,
mười ngón tay tựa vuốt câu luân phiên phát chưởng, chưởng ảnh tạo thành một bức
tường trước mặt, thân hình khi tấn khi thối, lúc sang tả lúc sang hữu, thân
pháp vô cùng khinh linh, chưởng thanh như sấm dậy, uy thế vô cùng mãnh liệt.

Tứ Kiều cùng lúc lao tới vây lấy
Đông Phương Thanh Vân.

Trần Ngọc Dinh vội quát lớn cùng ba
tỳ nữ lướt tới nghênh chiến.

Tam trưởng lão khẽ hừ một tiếng,
nhất tề tấn công Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn, chỉ nghe Tích Thư Nhân hô
lớn :

– Thụ Thi, ứng phó với Tam trưởng
lão, ta sẽ hộ trận cho Thiếu chủ.

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp :

– Tuân mệnh…

Dứt lời, thân hình gầy khô như que
củi của y nhanh như chớp lao tới, chạy quanh Tam trưởng lão, trong thoáng chốc
bóng ảnh của Thụ Thi đã như một bức tường đồng vây lấy Tam trưởng lão.

Đông Phương Thanh Vân vừa động thủ
với trung niên thiếu phụ đã thấy chưởng phong của mụ đột phát kiếm ảnh của
chàng, một chưởng đã công tới trước ngực, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,
chàng chợt nhớ tới lời Tích Thư Nhân, vội thi triển Tu la đệ nhất thức Thiên
nhân viễn bức, phong tỏa công thế của đối phương, thân hình lao tới, kiếm quang
lấp loáng, chụp xuống đầu đối phương.

Trung niên thiếu phụ khẽ quát một
tiếng, thân hình mụ chợt co vào duỗi ra một cách kỳ dị, thoạt nhìn, trông tựa
như một con giao long đang vùng vẫy nơi bể cá.

Đông Phương Thanh Vân biết đây là
một loại võ công tà môn vô cùng bá đạo, càng không dám khinh xuất, bèn thi
triển tu La đệ nhị thức Tang chung ai lạc, chỉ nghe chàng hú lên lanh lảnh,
thân hình nhích động, vô số đạo hàn quang bạo phát mang theo kiếm khí lạnh lẽo,
nhanh như chớp tấn công tới đối phương.

Trung nhiên thiếu phụ chỉ khẽ hừ một
tiếng, song chưởng vẫn ung dung nghênh tiếp kiếm quang.

Đông Phương Thanh Vân lần đầu tiên
ác chiến cường địch, đã thi triển được sở học, lập tức hào khí bốc cao vạn
trượng, đã nghe chàng gầm lên tựa hổ rống, thân hình cùng kiếm quang bay vút
lên không, cùng lúc bóng hình chàng biến đâu mất, thay vào đó là vạn đạo ngân
quang từ trên không bủa tới thiếu phụ trung niên, đây chính là Tu la đệ tam
thức Tuyệt mệnh tu la, ngân quang vạn đạo chợt biến thành một đạo bạch quang
dài vô tận, kiếm khí thấu suốt qua bóng chưởng trùng trùng, mau chóng nhập nội,
khiến kiếm thế tựa sóng dữ xô bờ.

Đã nghe tiếng thiếu phụ cả kinh hô
lên :

– Tuyệt mệnh tu la…

Lời còn chưa dứt, đã thấy thân hình
mụ bay vọt ra xa hơn hai trượng, sau khi ổn trọng thân hình còn đứng ngẩn người
như tượng gỗ.

Đông Phương Thanh Vân cất tiếng cười
khinh ngạo :

– Phó cung chủ quá kinh hãi rồi?

Thiếu phụ hừ một tiếng lạnh lẽo :

– Tam trưởng lão, Tứ kiều mau thoái
bộ. Tiểu tử, có một ngày lão nương sẽ cho ngươi biết kẻ nào đã phải kinh hãi…
Bọn ta đi…

Dứt lời, mụ chuyển thân bỏ đi. Tứ
Kiều cũng lập tức nối gót.

Chỉ có Thụ Thi Chiêu Hồn vẫn đang
ham chiến, dùng thân ảnh của mình vây chặt Tam trưởng lão, thân hình càng
chuyển càng nhanh, đã thành một vòng tròn mờ ảo.

Đông Phương Thanh Vân luôn miệng
cười nhạt :

– Thụ Thi, hãy tạm tha mạng cho
chúng.

Thụ Thi Chiêu Hồn vội đáp :

– Tuân mệnh…

Lời còn chưa dứt, thân hình gầy khô
như que củi đã đứng cạnh Đông Phương Thanh Vân. Đã nghe Đông Phương Thanh Vân
lạnh lùng nói :

– Tam trưởng lão, hãy về nói lại với
quí Cung chủ, rằng hậu duệ của Tam Bí Đông Phương Thanh Vân sẵn sàng hoan
nghênh Ma cung cung chủ hoặc Quỷ lâm chủ nhân giá lâm. Hiện tại, các ngươi cút
đi. Lần này bổn thiếu gia phá lệ, tạm tha cẩu mạng của các ngươi.

Tam trưởng lão mắt đầy vẻ oán độc,
một gã nói :

– Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý.

Nói rồi, cả ba thi triển khinh công
bỏ đi.

Bỗng từ trong màn đêm u tối vọng lại
thanh âm trầm hùng :

– Hài tử, kiên nghị, dũng cảm, cơ
trí, đáng mừng, đáng mừng, lão phu cáo từ.

Hiện thời đã là giữa canh bốn, sau
khi trở về khách điếm, Đông Phương Thanh Vân cười nói :

– Ngọc Dinh, như vậy xem ra Ma cung
toàn là đồ bỏ, hợp lực của sáu người chúng ta há không thể san bằng Ma cung
sao? Vì sao võ lâm giang hồ lại cho rằng Ma cung đáng sợ như vậy?

Trần Ngọc Dinh chậm rãi nói :

– Không phải, với Ma cung và Quỷ lâm
tiện thiếp tuy biết không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Ma cung thật đáng khiếp,
Quỷ lâm đáng sợ.

Đông Phương Thanh Vân không đợi nàng
nói hết bỗng hỏi Thụ Thi Chiêu Hồn :

– Thụ Thi, khi ứng phó với Tam
trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào?

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp :

– Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ được hùng
tâm vạn trượng của Thiếu chủ truyền sang nên tự tin có thể ứng phó với Tam
trưởng lão dễ như trở bàn tay, vừa rồi nếu Thiếu chủ không hạ lệnh, thuộc hạ
chỉ cần kêu mấy tiếng, Tam trưởng lão đã phơi thây chiến địa, song Thiếu chủ
mẫu nói cũng đúng. Sự tình kỳ thực chẳng giản đơn đến vậy.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói :

– Điều này khiến ta không hiểu nổi.

Trần Ngọc Dinh dịu dàng nói :

– Có rất nhiều sự tình khiến người
ta không thể nào hiểu nổi. Tỉ như, một người đã chết rồi, lại sống lại, thân
thể sống lại gọi là Hoạt thi. Không Trung quỷ lâm và Hàn Đàm Ma cung có cả thảy
bảy mươi hai Hoạt thi, bốn yêu nữ.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Võ công của bọn Hoạt thi như thế
nào?

– Một người thông minh tuyệt đỉnh
luyện tập võ công đến khi thành tựu chẳng bằng một nửa Hoạt thi, hơn nữa Hoạt
thi bản thân không hề có huyệt đạo, trừ phi đứt hai chân hai tay khiến không
thể hoạt động, dù Hoạt thi có bị chém trăm đao ngàn kiếm, cũng vẫn như thiên
binh thần tướng, lại nữa, trong khi động thủ Hoạt thi hoàn toàn không có ý niệm
sinh tử.

– Như vậy chỉ hơi đáng sợ.

– Không sai, nhưng đáng sợ hơn cả
chính là yêu nữ. Nhất Hiền, Sonh Nhẫn và Tam Bí đều phải ẩn cư, hoàn toàn không
phải vì võ công của họ không cao, mà chỉ là vì yêu nữ đã khiến họ không dám
xuất đầu lộ diện. Khi một yêu nữ hiện thân, thoạt đầu sẽ có tiếng nhạc ai oán
vọng tới, tiếp đó sẽ có bốn nữ tì khỏa thân xuất hiện. Song trước khi bốn nữ tì
xuất hiện một chút, trong phạm vi một dặm sẽ ngập đầy một khí hương thơm kỳ dị
mê hồn, sau đó, yêu nữ mới tới, thị vừa hiện thân, không đao không thương, chỉ
khẽ liếc mắt thì không ai có thể không đi theo thị?

Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :

– Như vậy cần phải có bao nhiêu phần
định lực tương đương để có thể đề kháng?

Trần Ngọc Dinh khẽ nói :

– Bao nhiêu định lực cũng vô dụng?
Thứ hương thơm kỳ dị mê hồn của thị có thể phá tan mọi định lực. Hơn nữa ngoài
một dặm đã ngửi thấy mùi hương này, trừ phi bế khí chờ đợi, mà khi nào yêu nữ
xuất hiện thì lại không thể biết trước. Như vậy chẳng lẽ cứ bế khí mũi hay sao.
Dù có là Thiếu Lâm chưởng môn có phần định lực mà theo giang hồ đồn đại rằng dù
có Thái sơn đổ trước mặt sắc không biến, sông Hoàng Hà đổ lên đầu, thần không
kinh nhưng vừa ngửi thấy u hương kỳ dị, thì định lực tiêu tán, lại nghe tiếng
nhạc ái oan thì toàn thân vô lực, đến khi tứ tì nữ hiện thân, người đã biến
thành tượng đá, chợt khi yêu nữ xuất hiện, khẽ liếc mắt đưa tình thì dù có là
tượng đá sẽ lập tức đi theo thị, bốn nữ tỳ lấp tức điểm huyệt, mang người đi
như đã chết.

Đông Phương Thanh Vân tròn mắt kinh
ngạc lắng nghe, hồi lâu sau mới nói :

– Ai có thể chứng thực điều này?

Trần Ngọc Đình nói :

– Gia phụ có thể chứng thực, song
gia phụ cũng nói có thể đó chỉ là ảo mộng.

Mọi người lại trầm mặc hồi lâu. Đông
Phương Thanh Vân chợt nhớ đến bảy vị Chưởng môn, bèn hỏi :

– Thụ Thi, chẳng phải ngươi bồi tiếp
bảy vị Chưởng môn sao?

Thu Thi Chiêu Hồn vội cúi người đáp
:

– Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy. Song bảy
vị Chưởng môn không hề bị người giám sát đã tới Thanh Chung vào chính ngọ rồi,
và Thần Quân Tú Sĩ vào dọ xét hư thực trong Thanh Chung, cho nên thuộc hạ thay
thế Thần Quân Tú Sĩ hộ giá Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân an tâm gật
đầu, sau đó lại nói với Trần Ngọc Dinh :

– Như vậy mà nói chúng ta không thể
ứng phó với Ma cung và Quỷ lâm sao?

Trần Ngọc Dinh đáp :

– Phải, cũng vì lẽ này, tiện thiếp
muốn kiến nghị với tướng công tốt nhất nên kiếm một thâm sơn cô động ẩn cư vài
năm, luyện tập võ công, rồi bôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói :

– Ý huynh muốn hỏi rằng có cách gì
phá giải được không?

– Đương nhiên sẽ có, tiếc rằng hiện
tại chưa ai biết được.

– Nói vậy là có ý gì?

– Vì theo đạo của trời đất, vạn vật
tương khắc, có chính ắt có phản. Nhất Hiền đang tìm cách phá yêu nữ. Song Nhẫn,
Tam Bí cũng đang vùi đầu suy nghĩ.

– Nói vậy là họ vì yêu nữ mà không
dám xuất đầu lộ diện ư?

– Cũng không phải. Nhất Hiền, Song
Nhẫn, Tam Bí quyết không phải hạng hữu dũng vô mưu. Yêu nữ chỉ là một trong
những nguyên nhân. Ằt hẳn họ còn có nỗi khổ khó nói, gia phụ cũng không chịu
nói rõ.

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy, mặt
lộ vẻ buồn bã. Trần Ngọc Dinh vội đứng lên đưa mắt nhìn chàng nói :

– Tướng công, tiện thiếp phải đi
rồi, hẹn tái ngộ.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Muội đi đâu?

Trần Ngọc Dinh nói :

– Chẳng tiện nói ra, mong tướng công
bảo trọng.

Đoạn nàng rời bước ra đi. Bỗng…
một âm thanh âm trầm hùng vang lên :

– Hài tử, tiếp lấy…

Một vật gì đó lấp loáng bay về phía
Đông Phương Thanh Vân.

Thụ Thi Chiêu Hồn vừa nghe vậy lập
tức phi thân ra ngoài. Đông Phương Thanh Vân sau thoáng ngạc nhiên, hữu thủ bèn
khóat lên, đón lấy vật kia, vội nhìn xuống, lại là một tờ giấy. Lặng thầm nghĩ
lẽ nào đây lại là diệu kế của Quỷ Cốc Thần Toán tiên sinh.

Nghĩ vậy chàng lập tức mở ra coi,
thấy có mấy chữ :

“Hài tử, địch đông ta ít, đường
đi phía trước bước bước gian hiểm, nguy cơ trùng trùng, nếu còn xông lên chỉ là
cái dũng của kẻ thất phu. Hãy tạm thoái bộ tìm thế lưỡng toàn.”

Phía dưới có ghi “Vô Danh lão
nhân” Đông Phương Thanh Vân sững người nhìn hồi lâu.

Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng cất tiếng
than van :

– Ò, ò, đói bụng rồi…

Sự tình quá đột ngột, Tích Thư Nhân
vội phi thân ra ngoài trước, khi Đông Phương Thanh Vân ra tới nơi, đã thấy một
lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, sắc mặt vô tình, thần quang sáng
rực.

Đông Phương Thanh Vân thấy lão nhân
vội cung tay thi lễ :

– Dám hỏi tiền bối nửa đêm giá lâm,
hẳn có điều chi chỉ giáo?

Bạch Phát lão nhân ra vẻ ngạc nhiên
:

– Gian khách điếm này phải chăng là
của riêng huynh đài?

Đông Phương Thanh Vân khẽ ồ một
tiếng :

– Đây là hiểu lầm, thỉnh tiền bối
lượng thứ.

Nói đoạn chàng định quay người bỏ
đi, Bạch Phát lão nhân lại nói :

– Hãy khoan, phải chăng huynh đài là
Đông Phương Thanh Vân?

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :

– Đúng vậy, không biết tiền bối muốn
chỉ giáo điều gì?

Bạch Phát lão nhân trầm tư nói :

– Có một người nhờ lão phu nói cho
huynh đài rằng không nên tới Thanh Chung.

Hãy kiếm một cô động luyện thêm vài
năm rồi hãy bôn tẩu giang hồ. Nếu không thì sẽ bỏ mạng vô ích và sẽ tạo nên một
hào kiếp trong giang hồ. Hãy khoan để lão nhớ tiếp.

Lão nhân nhíu mày trầm tư hồi lâu,
rồi nói :

– Người đó còn nói thiên mệnh an
bài, chân lực khó vãn hồi, đừng nên cố chấp.

Đông Phương Thanh Vân vội cung tay
nói :

– Xin hỏi tiền bối, người đó như thế
nào?

Bạch phát lão nhân nói :

– Người đó cũng là một lão nhân như
lão phu vậy, lão phu cáo từ.

Nói đoạn Bạch phát lão nhân bỏ đi.

Lúc này Tích Thư Nhân hạ giọng nói :

– Thiếu chủ, xin hãy vào phòng rồi
hãy nói.

Đông Phương Thanh Vân sau khi bước
vào phòng nói :

– Nhị vị tùy tùng có thể biết đối
phương là ai không?

Cả hai đồng thanh :

– Bẩm cáo Thiếu chủ, thuộc hạ không
biết.

– Các vị nghe rõ lời lão nhân nói
không?

– Bẩm Thiếu chủ, đã nghe, ý Thiếu
chủ thế nào?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, kiếm
mi dựng ngược, nói :

– Chúng ta sẽ đi đến cùng.

Tích Thư Nhân lắc đầu :

– Thiếu chủ quả là thiếu niên anh
hùng, song nếu chúng ta vẫn tới Thanh Chung có khác nào lấy trứng chọi đá, tự
mình diệt vong. Bẩm Thiếu chủ, sư tôn đã từng gặp qua yêu nữ.

– Trong tình huống nào.

– Việc đã đến nước này, không thể
không nói. Sư tôn chẳng những đã gặp mà còn bị bắt về Ma cung, sau đó mới đào
thóat ra. Theo lời sư tôn, nếu chẳng phải gặp sư mẫu tại Ma cung, có thể sư tôn
đã thành Hoạt thi rồi.

– Có thực vậy không?

– Quả thực như vậy. Do đó sư tôn mới
qui ẩn, không xuất hiện trong võ lâm giang hồ nữa.

– Sau đó, các vị không biết rõ gia
phụ ở đâu phải không?

– Đúng vậy, song quyết không phải ở
Quỷ lâm.

– Vì sao?

– Hiện tại, thuộc hạ không thể chứng
minh.

– Vậy thì đúng rồi, không thể chứng
minh, nhưng bổn Thiếu chủ lại có thể chứng thực gia phụ đang ở Quỷ lâm. Hãy nhớ
lại một năm trước các vị có gặp qua gia phụ phải không?

– Mười lăm năm rồi, chúng thuộc hạ
chưa từng gặp lại sư tôn.

– Vậy thì đúng rồi, nếu gia phụ
không bị giam cầm ở Quỷ lâm, làm sao có thể gặp được Lãnh Tuyết Quyên. Hơn nữa
gia phụ đã từng một lần đào thoát khỏi Ma cung, Quỷ lâm há có lý gì lại không
canh phòng nghiêm mật?

– Tuy là như vậy, thuộc hạ vẫn không
tin sư tôn bị giam cầm ở Quỷ lâm. Nếu có cũng chỉ là trong một khoảng thời gian
ngắn đến khi sư tôn phục hồi công lực, thì dù có tường đồng vách sắt cũng không
ngăn nổi sư tôn.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Thời gian không còn sớm nữa, chúng
ta đi thôi.

Tích Thư Nhân vội hỏi :

– Xin hỏi Thiếu chủ, chúng ta đi
đâu?

– Thanh Chung.

 

 

Hai ngày liền sau đó, cả ba người
theo sơn lộ mà đi, vì muốn cùng hội hợp với Chưởng môn bảy đại môn phái, nên họ
đi suốt ngày đêm không nghỉ. Sang ngày thứ ba đã tiến vào Bảo Khang, vượt qua
Ngũ Dương sơn mạch, tiến về phía Nam Chương, vẫn không có sự gì phát sinh.

Ngày thứ tư, nửa đêm tới đại hồng
sơn, cả ba tuy võ công cao siêu, thần hoài tuyệt kỹ, cũng cần phải nghỉ ngơi.
Do vậy bèn chọn một thạch động để tá túc qua đêm.

Đông Phương Thanh Vân ngồi tĩnh tọa
vận công, sau đó lăn ra ngủ.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn
chia ra tuần thủ ngoài động, nửa đêm về trước Tích Thư Nhân tuần thủ, gần sáng
Thụ Thi Chiêu Hồn giám sát. Đến gần canh hai, bỗng…

Từ xa vẳng lại một tiếng tiêu nghe
thực ai oán. Thoạt đầu Thụ Thi Chiêu Hồn vì không dám kinh động giấc ngủ của
Thiếu chủ, vội trèo lên ngọn cây ngoài động, thận trọng quan sát tứ bề. Tiếng
tiêu mỗi lúc một rõ hơn. Thụ Thi Chiêu Hồn chú mục nhìn đi, chỉ thấy ba chấm
đen nhỏ đang phi thân rất nhanh về phía họ đang ẩn thân. Thụ Thi Chiêu Hồn vốn
không muốn đánh thức Đông Phương Thanh Vân, song tiếng tiêu vô cùng quái dị,
chẳng những cao vút mà nghe ra dường như ẩn chứa đầy kình lực. Đông Phương
Thanh Vân từng dặn dò rằng nếu phát hiện có điều gì khả nghi, phải lập tức báo
cho chàng biết. Vì thế, Thụ Thi Chiêu Hồn vội phóng xuống đất, lao vào trong
động, đoạn đánh thức Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thư Nhân, chỉ nghe tiếng
tiêu mỗi lúc một gần. Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Chúng ta mau lên ngọn cây quan
sát.

Ba người vừa leo lên đến ngọn cây
thì ba bóng đen kia cũng đã tới.

Đêm tối không trăng sao. Đông Phương
Thanh Vân chú mục nhìn bất giác biến sắc.

Thì ra ba bóng người kia chia làm
hai toán, toán đi trước có hai người đều là thiếu nữ, vận y phục dạ hành, mặt
mũi khá xinh nhưng toát đầy vẻ yêu tà, miệng thỗi đoản tiêu, tiếng tiêu nghe
thật bi ai.

Toán sau có một người, thân hình
cứng đờ như tử thi song lại có thể di động, thực kỳ quái. Điều đáng sợ hơn cả,
thi thể này tựa bóng quỷ mị. Lướt đi không hề chạm đất.

Mỗi một bước nhảy, toàn thân xương
cốt kêu lách cách, hợp lại tiếng tiêu bi ai tạo nên một khúc ca ma quái khiến
Đông Phương Thanh Vân nghe thấy, bất giác sờn tóc gáy, rùng mình mấy lượt.

Ba bóng đen nọ cuối cùng dừng bước
trước cửa động, đã nghe thanh âm the thé vang lên :

– Xem ra chúng ta cần phải nghỉ một
chút.

Lại nghe một thanh âm khác vang lên
:

– Phải, chúng ta cần phải nghỉ thôi.
Đi hai đêm liền, đi cùng với Hoạt thi không ngưng nghỉ, may mà Thường lão có
nói, sớm ngày mai sẽ có người khác đến thay.

Thanh âm the thé lại nói :

– Trên đây có một cái động, chúng ta
hãy vào xem thử.

Dứt lời, ả tiến vào động. Bỗng nghe
có tiếng la :

– Qui Cúc, mau thổi chiến tiêu.

Lập tức tiếng tiêu lại rít lên.

Trong thoáng chốc, Đông Phương Thanh
Vân nhớ lại Trần Ngọc Dinh có nói rằng Ma cung và Quỷ lâm có bảy mươi hai Hoạt
thi, bèn không dám khinh xuất, chú mục quan sát. Đã thấy thi thể nọ bật thẳng
người dậy, thẳng lưng, hai chân cong cong, nhảy lên vài cái rồi đứng lên.

Tiếng tiêu vừa dứt, đã thấy thiếu nữ
đi vào động trước chạy ra.

Thiếu nữ đứng ngoài bèn hỏi :

– Nơi hoang sơn dã lĩnh này, đâu có
gì khả nghi mà bảo muội thổi chiến tiêu?

Thiếu nữ vừa chạy ra nói :

– Ta vừa tiến vào động, liền cảm
thấy thạch động có hơi ấm, hiển nhiên có người vừa ngủ ở đây, nghe tiếng tiêu
của bọn ta đã sợ hãi mà bỏ đi.

– Có lẽ là dã thú vì nghe tiếng tiêu
mà kinh sợ bỏ đi cũng không chừng. Dù gì đã thổi chiến tiêu rồi, chúng ta cũng
có thể an tâm.

Nói đoạn cả hai lại tiến vào động.
Không lâu sau, tất cả đều chìm vào tịch lặng.

Chỉ thấy thi thể đứng im bất động
nơi cửa thạch động.

Đông Phương Thanh Vân thấy vậy kinh
ngạc, bên tai lại vang lên tiếng Tích Thư Nhân :

– Thiếu chủ, đây chính là Hoạt thi
rồi. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Đông Phương Thanh Vân hạ giọng khẽ
nói :

– Lần này chỉ có Hoạt thi. Đây chính
là một cơ hội tốt để thử võ công của Hoạt thi, chúng ta hãy xuống.

Bỗng bên tai chàng lại vang lên
thanh âm trầm trầm của một lão nhân :

– Tiểu tử, chớ thử? Lão phu đã theo
dõi Hoạt thi một ngày một đêm, còn chưa dò xét được gì.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người,
hiển nhiên có cao nhân tới, chàng muốn dò xét từ giọng nói xem người này mình
có quen biết không, nhưng thanh âm quá trầm, không thể nhận ra.

Tích Thư Nhân lại nói :

– Thiếu chủ nói rất đúng. Đây quả là
một cơ hội để thử võ công của Hoạt thi, Thiếu chủ hãy khoan xuất hiện, để thuộc
hạ thử trước.

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tích Thư
Nhân đứng sừng sững dưới đất.

Đông Phương Thanh Vân vội đưa mắt
nhìn đi, Hoạt thi vẫn bất động.

Thanh âm trầm trầm lại vang lên :

– Tiểu tử, ngươi thực không biết
trời cao đất dày. Hãy mau đào tẩu, bằng không hai tiểu nha đầu kia tỉnh lại,
chỉ có nước chết mà thôi.

Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng hạ giọng nói
:

– Ở lâu trên cây cũng không phải là
cách hay, chúng ta xuống thôi.

Nói đoạn, Đông Phương Thanh Vân và
Thụ Thi Chiêu Hồn cùng nhảy xuống Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Tích Thư Nhân, ngươi thử xuất
chưởng xem.

Cùng lúc ấy, thanh âm trầm trầm lại
vang lên :

– Tiểu tử, sinh mạng của các ngươi
khó toàn rồi, còn chưa mau…

Đồng thời Tích Thư Nhân cũng nói :

– Tuân mệnh Thiếu chủ.

Vừa nói, hữu chưởng của y khoa tròn,
rồi đẩy ra, chưởng nhanh như sóng dậy, chưởng thế tựa dời non lấp bể, ập về
phía Hoạt thi.

Hoạt thi vẫn đứng yên bất động, đến
khi chưởng phong vừa thổi qua, hữu chưởng bỗng chếch ra. Chỉ nghe một tiếng
sầm. Hoạt thi vẫn đứng yên bất động. Tích Thư Nhân không ngớt lắc lư thân hình.
Hoạt thi bỗng huy động song chưởng, trong chớp mắt biến thành ba đóa chưởng
hoa, phân ra công về phía ba người.

Tích Thư Nhân hạ giọng :

– Thiếu chủ hãy nhường bước để thuộc
hạ ứng phó.

Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa lao mình
nghênh tiếp Hoạt thi.

Đã thấy cả hai hòa làm một rồi chợt
rời nhau ra. Tích Thư Nhân thân hình như diều đứt dây, văng ra xa hai trượng,
ngã huỵch xuống đất. Song y lại lập tức đứng bật dậy, nhanh như chớp lướt đến
bên cạnh Đông Phương Thanh Vân. Hoạt thi cũng lảo đảo thối lui hai trượng, song
vẫn đứng sừng sững.

Bên tai Đông Phương Thanh Vân lại vang
lên thanh âm trầm trầm :

– Đã thử qua chưởng lực của Hoạt thi
rồi, còn chưa mau đào tẩu.

Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã
biết sự lợi hại của Hoạt thi, vội trầm giọng nói :

– Tích Thư Nhân, theo ngươi chúng ta
nên tấn hay thoái?

Tích Thư Nhân vội đáp :

– Bẩm Thiếu chủ, ý tại hạ là đã thử
thì phải thử đến cùng..

Võ công của Hoạt thi tuy lợi hại
song cũng không thể vượt qua thiên hạ, hơn nữa có Thụ Thi ở đây, có lẽ y có thể
khống chết được hai yêu nữ kia, nếu có thể biết được cách thổi tiêu, chẳng phải
hữu ích lắm sao?

Đông Phương Thanh Vân quay qua nói :

– Thụ Thi, ngươi thấy sao?

Thụ Thi vội nói :

– Thiếu chủ hẳn đã nhìn thấy rõ tất
cả, Hoạt thi này do tiếng tiêu khống chết, khi có người tấn công mới biết phản
kích, nhưng sau này, chúng ta mới thực là động thủ chính diện phải không?

– Có đạo lý, hãy thử lại xem phản
ứng Hoạt thi thế nào?

Lúc này đã nghe tiếng hai tiếng la
the thé vang lên, hai yêu nữ kia đã xuất hiện tại cửa động.

Thụ Thi Chiêu Hồn rít lên, song
chưởng co rút liên hồi, thân hình bay vút lên rồi nhanh như chớp lao thẳng về
phía Hoạt thi. Hoạt thi đợi đến khi chưởng phong tới gần, thân hình bỗng dựng
đứng, song thủ đưa lên trước ngực rồi đẩy chếch lên.

Trong chớp mắt đá bay cát chạy, lá
cây rung lả tả.

Lúc này lại thấy hai yêu nữ đứng
trước thạch động chậm rãi đưa đoản tiêu lên thổi.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Chúng ta phải trừ hai tên yêu nữ
kia, tốt nhất nên đoạt lấy tiêu.

Nói rồi chàng đảo mắt quan sát cuộc
đấu giữa Thụ Thi Chiêu Hồn và Hoạt thi, bất giác biến sắc, thì ra Thụ Thi Chiêu
Hồn hiện thời đã rơi vào thế hạ phong, chỉ thủ không công, tình thế thập phần
nguy hiểm.

Một tiếng keng vang lên, Đông Phương
Thanh Vân vừa tuốt kiếm vừa nói :

– Tích Thư Nhân, mau ngăn không để
hai tên yêu nữ thổi tiêu.

Lời còn chưa dứt, chàng đã huy động
trường kiếm lao tới công kích Hoạt thi.

Trong đầu Đông Phương Thanh Vân chỉ
có một ý niệm duy nhất là chỉ cần chặt đứt hai tay hoặc hai chân của Hoạt thi,
thì không phải e ngại uy lực ma quái của nó nữa. Tu la đệ nhị thức Tang chung
ai lạc kèm theo tiếng xé gió veo véo đã chém tới trước ngực Hoạt thi.

Hoạt thi cười nhạt vài tiếng, tả thủ
dùng chưởng chặn lấy kiếm thế, bỗng nhiên duỗi dài ra, nhanh như chớp chặn lấy
mũi kiếm, đồng thời hữu chưởng ảnh xuất hiện đầy trời, nhanh tựa cuồng phong
cuốn về phía Thụ Thi Chiêu Hồn. Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười khẩy, giữ
nguyên kiếm chiêu, thần công phủ khắp châu thân, kình khí thoát ra từ thân kiếm
lạnh lẽo rợn người.

Thụ Thi Chiêu Hồn thấy Thiếu chủ trợ
chiến, hào khí bốc cao ngất trời, hữu thủ nâng lên ngang ngực từ từ đẩy ra,
nghênh tiếp một chưởng Hoạt thi.

Tích Thư Nhân quan chiến không khỏi
tâm kinh phách động thầm nghĩ :

“Thiếu chủ nói rất đúng, Hoạt
thi là do hai ả tiện nữ kia chỉ huy, nếu không tìm cách tiêu diệt chúng, hậu
quả sẽ thực khó tưởng tượng nổi”

Nghĩ vậy, Tích Thư Nhân tức thời
quát lớn, song thủ khoa nửa vòng lớn, rồi bỗng hợp lại trước ngực đoạn bung
mạnh hai chưởng công kích hai yêu nữ nọ, lập tức chưởng phong ào ào bốc lên,
chưởng thanh tựa sấm rền, nhanh như lốc cuốn công tới.

Lúc này chỉ nghe hai tiếng
“soạt”, “ầm” đồng thời vang lên. Đông Phương Thanh Vân thấy
hổ khẩu tê dại, trường kiếm tựa hồ muốn rời khỏi tay, thân hình lảo đảo thối
lui sáu bảy bước, mới ổn trọng bộ tấn. Chàng vội đưa mắt nhìn đi, đã thấy Thụ
Thi Chiêu Hồn cùng Hoạt thi đều văng ra xa cách đó năm trượng, song đều nhất tề
đứng dậy tựa hồ không hề thọ thương, tiếp tục động thủ. Đông Phương Thanh Vân
chú mục nhìn, bất giác cả kinh thần sắc, nguyên Hoạt thi đã bị kiếm của chàng
chém trúng tả thủ, song kiếm chém một đường dài hơn nửa thước, lại không thấy
máu. Chàng lại nhìn về phía Tích Thư Nhân, chỉ thấy hai yêu nữ dùng thân pháp
khinh linh né tránh luồn chưởng phong mãnh liệt của Tích Thư Nhân. Tích Thư
Nhân song mục lóe hàn quang, bỗng y quát lớn :

– Thụ Thi, chúng ta đổi chỗ…

Lời còn chưa dứt, đã thấy hai đạo
hắc quang mờ ảo lay động, mọi người còn chưa kịp thấy hai người chuyển bộ thế
nào, đã thấy Thụ Thi Chiêu Hồn đã đối chỗ cho Tích Thư Nhân. Bỗng nhiên tiếng
than vãn, ai oán vang lên :

– Ò… ò… Đói bụng rồi…

Hai yêu nữ vừa nghe lập tức biến
sức, ngừng thổi tiêu, cùng lúc ấy song chưởng của Tích Thư Nhân và Hoạt thi
cùng chạm nhau. “Ầm”, chưởng thanh tựa sấm nổ, cả hai nhất tề lảo đảo
thối lui bốn năm bước, ngã ngồi xuống đất, đồng thời cùng đứng bật lên.

Hoạt thi lắc người đến bên hai yêu
nữ.

Tích Thư Nhân cũng lao đến trước mặt
Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng :

– Kính thỉnh Thiếu chủ, thối lui năm
trượng để chúng thuộc hạ ứng chiến…

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Hai vị tùy tòng cứ an tâm, bổn
nhân tự có chủ ý, hơn nữa ngươi từng nói võ công của bổn nhân đã tịnh tiến rất
nhiều, nhưng kinh nghiệm ứng chiến còn thiếu, huống hồ chúng ta còn có Hoán Vị
đại pháp. Vạn nhất bổn nhân không chi trì nổi, sẽ kêu các vị tiếp ứng được
không?

Tích Thư Nhân tuy gật đầu song sắc
diện vẫn lộ vẻ bất an.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Tiền đồ nguy cơ trùng trùng, bổn
nhân nếu không rèn luyện há có thể chi trì đại cục, ngươi hãy thối lui để bổn
nhân ứng phó với Hoạt thi.

Tích Thư Nhân đành nói :

– Tuân lệnh Thiếu chủ?

Nói rồi Tích Thư Nhân lùi lại vài
bước. Lúc này hia tiểu yêu nữ đồng thanh nói :

– Lão quỷ, ngươi đói bụng thì can
chi đến bổn cô nương, ngươi định giở trò gì đây?

Thụ Thi Chiêu Hồn lại than vãn :

– Đói… bụng… rồi…

Hai tiểu yêu nữ bỗng nhiên biến sắc,
Hoạt thi thì nhảy vọt lên, thân hình như cuồn phong chợt lao tới công kích Thụ
Thi Chiêu Hồn.

Đông Phương Thanh Vân gầm lên, huy
động trường kiếm, toàn thân run bần bật, kiếm quang cũng theo đó luân chuyển.

Bỗng một đạo ngân quang bắn vọt lên
không tựa phi long thăng thiên, đến lưng chừng trời thì nở bung ra thành vạn
đạo bạch quang chụp xuống đầu Hoạt thi.

Hoạt thi cười hì hì vài tiếng lạnh
lẽo, song thủ co rút liên tục, trong chớp mắt đã phong bế toàn bộ kiếm thế của
Đông Phương Thanh Vân. Đột nhiên một tiếng hú âm lãnh vang lên, đồng thời song
chưởng của Hoạt thi kèm theo kình lực ngàn cân vỗ tới.

Đông Phương Thanh Vân sau thoáng
kinh hãi, chợt hú một tiếng dài. Tu la đệ tam thức Tuyệt mệnh tu la cùng lúc
phát ra kiếm khí lạnh lẽo, ngân quang sáng lòe như điện chớp, gấp nghênh chiến.

Keng một tiếng, Đông Phương Thanh
Vân tuy thoát khỏi công thế của Hoạt thi, trường kiếm chém trúng bàn tay tả của
Hoạt thi nhưng lại bị một luồng kình lực mãnh liệt phản chấn, khiến hổ khẩu tựa
hồ rách toạc, khí huyết trồi ngược lảo đảo thối lui hai bước.

Hoạt thi lại rống lên, cùng thối lui
hai bước, vừa ổn trọng cước bộ đã lắc mình quay lại bảo vệ hai tiểu yêu nữ.

Lúc này Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng rít
lên :

– Đói bụng rồi…

Cũng trong lúc đó, hai tiểu yêu nữ
cũng đưa tiêu lên thổi.

Hoạt thi không ngớt cười sằng sặc
tựa kẻ điên.

Bỗng “binh” một tiếng,
Hoạt thi ngã vật ra đất, đúng lúc Đông Phương Thanh Vân vừa định xông tới, chợt
một thanh âm sang sảng vang lên :

– Ba tên tiểu tử không biết trời cao
đất dày kia, hãy mau đào tẩu, Hoạt thi Hoành Luân, Hoạt thi Hoành Luân, chậm
trễ sẽ táng mạng…

Tích Thư Nhân vội nói :

– Thụ Thi hãy ứng chiến, Thiếu chủ,
chúng ta tạm lui vài bước.

Dứt lời, chẳng đợi Đông Phương Thanh
Vân đồng ý. Tích Thư Nhân đã ôm lấy chàng lùi xa năm trượng, khi cả hai vừa ôn
trọng thân hình đưa mắt nhìn đi, bất giác đều biến sắc.

Thì ra, thân hình Hoạt thi nằm trên
mặt đất bỗng từ từ bay lên cao hơn ba thước thì dừng lại, vẫn giữ nguyên thế
nằm ngang, Hoạt thi thân hình từ từ xoay thành một vòng tròn.

Chu vi hơn một trượng, tâm vòng tròn
chính là huyệt Đan điền, thoạt đầu chậm, sau nhanh dần, cuối cùng biến thành
một vòng tròn màu đen.

Thụ Thi Chiêu Hồn cũng thực kỳ quái.
Chỉ thấy, thân hình y đang đứng bất động cũng từ từ bay lên, cách mặt đất chừng
ba thước thì dừng lại, song thủ bỗng giang ngang, thân người cùng xoay tít theo
trục thẳng đứng. Hoạt thi lại hú lên một tiếng âm lãnh, tử thi bốc lên ngùn
ngụt. Thụ Thi Chiêu Hồn cùng rít lên the thé, hàn khí toát ra lạnh lẽo.

Đã thấy hai bóng hắc ảnh chợt nhập
lại, phong thành tựa sấm nổ, tiếng hú và tiếng rú cùng hòa làm một, hai hắc ảnh
cùng hòa vào nhau, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đầy
trời.

Đột nhiên “Ầm”, trong
tiếng nổ kinh thiên động điạ, mặt đất rung lên từng hồi, hai bóng hắc ảnh chợt
rời nhau.

Thụ Thi Chiêu Hồn tựa diều đứt dây
lao thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân.

Tích Thư Nhân vội lắc người lao tới
chộp lấy Thụ Thi Chiêu Hồn, rồi đặt xuống đất.

Thụ Thi Chiêu Hồn bèn lập tức vận
công, ngưng thần định ý, hiển nhiên công lực bản thân đã tiêu hao không ít.

Hoạt thi cũng văng xa gần mười
trượng, ngã vật ra đất, lập tức búng người đứng thẳng lên.

Lúc này tiếng tiêu của hai tiểu yêu
nữ càng thổi càng gấp gáp hơn, càng âm lạnh và rít lên hơn.

Tích Thư Nhân vội nói :

– Bẩm Thiếu chủ, chúng ta nên phân
ra ứng chiến, thuộc hạ sẽ nghênh chiến với Hoạt thi, Thiếu chủ hãy hộ vệ cho
Thụ Thi.

Đông Phương Thanh Vân la lên :

– Hãy khoan, ngươi hãy để ta luyện
lại Thất bộ đạp vân bộ của Thạch Lan tiền bối.

Vừa nói, tả thủ vừa phát chưởng công
kích Hoạt thi.

Hoạt thi vừa bật dậy đã vội lao tới
cùng động thủ với Đông Phương Thanh Vân.

Chàng biết nếu đối chưởng trực tiếp
với Hoạt thi, ắt sẽ tổn hao rất nhiều chân lực nên vừa giao thủ, chàng bàn lập
tức thi triển Thất bộ đạp vân bộ mà Thạch Lan Dật Tiên đã truyền thụ, ung dung
thoát khỏi công thế của Hoạt thi. Đông Phương Thanh Vân quả là có thiên tư
tuyệt đỉnh. Chàng chỉ mới lần thứ hai đối mặt với cường địch, song ứng chiến
chẳng kém gì những cao thủ dạn dày kinh nghiệm, chỉ thấy chàng dùng đấu pháp du
đẩu có nghĩa là dùng thân pháp khinh linh thoắt ẩn thoắt hiện né tránh chưởng
phong của đối phưong, dụ dẫn đối phương rời xa khỏi chỗ Thụ Thi Chiêu Hồn đang
ngồi vận công điều tức.

Thời gian một tuần trà qua đi, Thụ
Thi Chiêu Hồn đã đứng lên, lướt tới cạnh Tích Thư Nhân nói :

– Lão đại, mau thỉnh Thiếu chủ thối
lui.

Tích Thư Nhân cất giọng sang sảng :

– Thiếu chủ, chúng ta tạm thời thoái
bộ.

Tích Thư Nhân vừa lao tới, song thủ
đẩy ra hai chưởng, Đông Phương Thanh Vân thấy Tích Thư Nhân tham chiến, vội
vung tả thủ vỗ ra một chưởng, hữu thủ huy động đường kiếm, phát ra vạn đạo hàn
quang lạnh lẽo, kim quang sáng chói mắt đâm tới song mục của Hoạt thi.

Hoạt thi bỗng nhiên ngã lăn ra đất.

Tích Thư Nhân thấy vậy vội nói :

– Thiếu chủ, chúng ta đã đâm trúng
tử huyệt của Hoạt thi, đi?

Hai người song song tung mình ra
ngoài ba trượng, tiến về phía Thụ Thi Chiêu Hồn.

Ba đạo hắc ảnh lao vút đi như tên
bắn…

Buổi sớm đã gần chính ngọ, ba người
Đông Phương Thanh Vân bèn ghé vào một tửu điếm bên đường, lúc này tửu điếm chỉ
có ba người họ. Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện, đã nghe Đông Phương Thanh
Vân nói :

– Hoạt thi quả là đáng sợ, không rõ
lần này sẽ có bao nhiêu Hoạt thi tới Thanh Chung?

Tích Thư Nhân gật đầu :

– Thực đáng sợ, chúng có nguồn công
lực vô hạn, mà xương cốt toàn thân tựa hồ đã luyện tới cảnh giới mình đồng da
sắt, dao kiếm không xâm phạm được, lại không có máu, thực chẳng khác nào người
sắt, chính như Thiếu chủ đã nói trừ phi chặt lìa hai tay chân Hoạt thi ra, còn
lại cũng vô kế khả thi.

Đông Phương Thanh Vân liề? nói :

– Tuy vậy nhược điểm của Hoạt thi
còn nằm ở song mục cùng tiếng tiêu.

Thụ Thi Chiêu Hồn gật đầu :

– Song mục chính là tử huyệt của
Hoạt thi và cũng là tử huyệt của thường nhân? Nếu muốn cho mù mắt chúng, vẫn là
một sự vô cùng khó khăn, tiếng tiêu cũng thập phần lợi hại chỉ cần khống chết
được tiêu âm thì cũng không khó.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Nhưng chúng cũng có nhược điểm
lớn.

Tích Thư Nhân ngạc nhiên :

– Bẩm Thiếu chủ, nhược điểm nào?

– Dụng chưởng chặn kiếm, nếu ngươi
dùng kiếm chém xuống. Hoạt thi sẽ dùng tay thay kiếm mà chống đỡ, đây chẳng
phải nhược điểm lớn?

– Điều này…

– Thì cứ cho rằng gân cốt của chúng
toàn được đúc từ sắt, song vẫn có vật chém được sắt thép, phải không?

– Ồ? Bảo kiếm.

– Đúng vậy, bảo kiếm, nếu chúng ta
có bảo kiếm thì có sợ gì, không chặt được tay chân Hoạt thi? Song bảo kiếm thì
hiếm có, làm sao đây?

Tích Thư Nhân trầm tư hồi lâu, chợt
nói :

– Có rồi.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Ngay lúc này?

– Không, Võ Đang phái có Ngũ Vũ kiếm
gọi là Bích Ngọc, Thanh Sương, Mặc Thiết, Phi Hồng, Đoan Ngọ, Hãy phái Thụ Thi
Chiêu Hồn đi, có lẽ sáng mai thì có thể đuổi kịp Võ Đang chưởng môn nhân, sau
khi bẩm báo tường tận, ắt Võ Đang chưởng môn nhân sẽ đáp ứng.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Thụ Thi, ngươi có thể đi được chứ?

Thụ Thi Chiêu Hồn vội đứng lên :

– Tuân lệnh Thiếu chủ…

Dứt lời thân hình lao ra khỏi điếm,
đuổi theo Chưởng môn nhân của bảy phái.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười nói :

– Hồi đêm hợp lực ba người bọn ta
thì có thể chế phục được hai tiểu yêu nữ cùng Hoạt thi phải không?

Tích Thư Nhân đáp :

– Thuộc hạ cũng nghĩ vậy.

– Nhưng vì sao chúng ta phải đào
tẩu?

– Vì đã thử xong võ công của Hoạt
thi, hơn nữa chưa tới sinh tử đại quyết chiến thì đừng nên phí lực, việc tới
Thanh Chung còn khẩn yếu hơn.

– Ngươi nói đúng, song chưa đủ.

– Vì sao?

– Vì điều tối khẩn yếu là trưóc khi
xảy ra sinh tử ác đấu, đừng nên để đối phương biết rõ thực lực của ta.

– Phải, Thiếu chủ nói rất có đạo lý.

– Nếu để chúng biết thực lực của ta,
chúng lại phái thêm vài Hoạt thi nữa tới thì chúng ta khó bề ứng phó.

– Hiện tại còn một vấn đề khác là
yêu nữ.

– Yêu nữ sẽ xuất hiện sao?

– Chưa thể tiên liệu, có thể yêu nữ
sẽ xuất hiện, thử nghĩ với Huyền Mê ma kinh, chúng bằng mọi giá phải đoạt được,
mà chúng ta biết ta cũng tận lực ngăn trở, đương nhiên chúng dốc hết toàn bộ
thực lực, do vậy có thể yêu nữ sẽ hiện thân.

– Vậy phải làm sao?

– Điều này…

Đúng lúc ấy một thanh âm trầm hùng
vang lên :

– Điều này khó khăn gấp mười lân đối
phó với Hoạt thi.

Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư
Nhân giật mình đưa mắt nhìn thì thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, tướng mạo
thanh toát tiến vào. Lão nhân đến trước bàn của Đông Phương Thanh Vân, cũng
chẳng đợi chàng nói, tự chọn một cái ghế rồi ngồi xuống cười ha hả, nói :

– Hài tử, ngươi quả là có hùng tâm
tráng khí.

Đông Phương Thanh Vân thấy rõ lão
nhân này chính là Quỷ Cốc tiên sinh lập tức đứng lên cung tay thi lễ :

– Xin hỏi tiền bối nói vậy là có ý
gì?

Quỷ Cốc tiên sinh cười :

– Đừng khách khí, tuy ngươi có trí
hơn người, muốn tìm ra cách phá Hoạt thi, nhưng lần này Ma cung và Quỷ lâm phái
cả thảy bao nhiêu Hoạt thi và yêu nữ tới Thanh Cung ngươi có biết không?

– Thỉnh tiền bối chỉ giáo?

– Mười hai Hoạt thi, bốn yêu nữ. Hài
tử, trừ ba người các ngươi ra, sẽ không kiếm được một ai khác để ứng phó với
chúng, ngươi nói chỉ cần thêm vài hoạt hi nữa các ngươi đã không thể ứng phó,
còn nói gì tới cao thủ khác? Người tính không bằng trời tính, hãy mau thối lui.

Đông Phương Thanh Vân chỉ trầm mặc
không nói. Quỷ Cốc tiên sinh lại cất giọng trầm :

– Lão phu hoàn toàn không có ý làm
giảm uy phong của mình song sự thực vẫn là sự thực, thiên hạ Ngũ kiếm là Thần
binh lợi khí song cũng vô dụng, nếu có thể chém đứt một cánh tay của Hoạt thi
thì phải chém mười lần, thử nghĩ mười lần có thể chém cùng một vị trí không?

– Điều này làm sao tiền bối biết?

– Lão phu biết rất rõ, nếu muốn chém
được Hoạt thi phải có Âm Dương kiếm, song Âm Dương kiếm lại nằm trong tay Quỷ
lâm chủ nhân, vậy ngươi hãy nghĩ cần phải làm sao?

– Vậy thì cứ mặc cho chúng lấy đi
Huyền Mê ma kinh ư?

– Đương nhiên không thể, nhưng ai có
thể chặn chúng được trừ phi Nhất Hiền xuất thế.

– Nhất Hiền là ai?

– Võ lâm chí tôn Hiền Trung Hiền Tô
Tuấn Minh.

– Vị đó là Võ lâm chí tôn sao?

– Đúng vậy, song không thể hiện thân
vì ý trời đã định, Ma cung và Quỷ lâm đoạt được Huyền Mê ma kinh đã là điều
hiển nhiên rồi.

Dứt lời Quỷ Cốc tiên sinh luôn miệng
thở dài, Đông Phương Thanh Vân cất giọng oán hận :

– Đã như vậy, vì sao Nhất Hiền không
hiện thân chủ trì võ lâm chánh nghĩa trừ hại an dân?

Quỷ Cốc tiên sinh lắc đầu :

– Hài tử, ngươi chỉ biết một mà
không biết hai, nói cho ngươi hay chẳng những Nhất Hiền hiện thân mà ngay cả
Song Nhẫn, Tam Bí trong mấy ngày vừa rồi cũng đã hiện thân.

– Tam Bí đã xuất hiện, vì sao tiền
bối biết?

– Tam Bí ư? Ngươi là hậu duệ của Tam
Bí, chính là thay mặt cho Tam Bí rồi. Còn Nhất Hiền, Song Nhẫn thì vừa qua đã
hiện thân, nhưng vô dụng.

– Song Nhẫn là có những ai?

– Song Nhẫn tức là: Khắc Khổ Đại
Bình Nhẫn Nại Nhân, Thiên Nghĩa Sĩ Nhẫn Khô Nhân, hai người Nhẫn Khô Nhân, Nhẫn
Nại Nhân này hợp xưng là Song Nhẫn.

– Đã xuất hiện rồi vì sao lại vô
dụng?

– Nếu hữu dụng thì vài mươi năm
trước đã chẳng dung Quỷ lâm, Ma cung bá chiếm võ lâm rồi.

Đông Phương Thanh Vân buồn rầu :

– Chẳng lẽ đành phải thối lui sao?

– Phải, dừng lại. Nhất Hiền đã bỏ đi
vì chẳng còn cách nào khác. Nhẫn Nại Nhân và Nhẫn Khô Nhân đã theo sát ngươi
mấy ngày nay mà cũng không thể giúp gì ngươi, mau dừng lại thôi.

– Còn lão phu thì sao?

– Hành tung vô định, chẳng phải lão
phu sợ chết, nhưng chỉ e lấy trứng chọi đá mà thôi, các ngươi hà tất tự đem
mình dâng trước miệng cọp…

Đông Phương Thanh Vân bỗng ngắt lời
:

– Tại hạ sẽ chiến đấu tới cùng, dù
thịt nát xương tan cũng không ân hận.

– Đó chỉ là cái dũng của kẻ thất
phu.

– Vì sao?

Quỷ Cốc tiên sinh trầm giọng :

– Hiện tại võ lâm không nên hao tổn
tâm lực vì Ma cung, Quỷ lâm đặc biệt là các ngươi. Nếu đi tiếp, hài nhi, chính
là chưa san bằng Ma cung và Quỷ lâm thì các ngươi đã bỏ mạng rồi, vậy đại cục
võ lâm mai sau ai sẽ là người chủ trì đây?

– Tại hạ đã suy nghĩ kỹ rồi mới dám
quyết định.

– Hài nhi, lão phu cũng nói cho
ngươi hay, hành tung của ngươi, kể từ sáng sớm hôm nay đã bị Ma cung và Quỷ lâm
giám sát, từ nay trở đi nguy cơ trùng trùng, hiểm nạn giăng khắp chốn, hãy thận
trọng lão phu phải cáo từ rồi.

Hai người cùng rời khỏi tửu điếm,
sau khi chia tay với Quỷ Cốc tiên sinh, Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân
lại tiếp tục tiến về phía Thanh Chung.

 

 

Một ngày… Mười ngày… Nửa tháng
qua đi…

Khoảng cách với Phụng Hoàng sơn được
rút ngắn. Khoảng cách càng rút ngắn bao nhiêu tâm tình của Đông Phương Thanh
Vân càng trầm trọng bấy nhiêu, chàng biết đây là một hành động mạo hiểm, song
vì chính nghĩa, chàng không thể lùi bước, hoàn toàn không thể?

Nếu Ma cung và Quỷ lâm thực sẽ đoạt
được Huyền Mê ma kinh thì cho dù có lùi bước, quay về luyện thêm võ công vài
năm nữa thì trong mấy năm đó Ma cung và Quỷ lâm cũng đã có được Huyền Mê ma
kinh, kết quả vẫn chẳng khác gì hơn hiện tại.

Một ngày nọ, cả hai đã tới trấn
Khuyên Tư tại Hồ Bắc cách Phụng Hoàng sơn chỉ còn ba bốn ngày đường mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư
Nhân lập tức bước vào một tửu điểm, vội vã ăn uống, mua một ít lương khô, đúng
lúc cả hai định rời khỏi tửu điếm thì Thụ Thi Chiêu Hồn bước vào.

Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói :

– Đã được sự chấp thuận của Võ Đang
chưởng môn nhân cho mượn Thiên hạ ngũ kiếm.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Chưởng môn bảy phái hiện đang ở
đâu rồi?

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp :

– Bẩm Thiếu chủ, hiện đã sắp tới
Phụng Hoàng sơn rồi.

Sau đó cả ba cùng rời tửu điếm, lập
tức thi triển khinh công mà đi, đến đầu canh một thì tiến vào một cánh rừng.

Chợt đâu, lời ca tiếng hát vang lên.

Giọng ca của nữ nhân tưa như oanh
vàng, thỏ thẻ lại tựa tiếng vàng sắt chạm nhau, phảng phất kình lực hùng hậu.
Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng phi thân lao tới, vừa cất cao giọng nói :

– Bẩm Thiếu chủ, đệ tam Bí xuất
hiện.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Có phải là Tọa Long Sinh Thượng
Quan Thần không?

Lúc này giọng ca đã lắng xuống,
tiếng chuông tiếng khánh lại vang lên keng keng vọng tới, mỗi lúc một gần, đã
thấy một hàng bạch y thiếu nữ phi thân lướt tới, đi đầu là bốn mỹ nữ tay cầm
chuông nhỏ, tám người đi sau cùng khiêng một cái kiệu, có một thiếu nữ đang nằm
trên.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn
đều đứng sững người nhìn, Đông Phương Thanh Vân thì ngạc nhiên không hiểu, lẽ
nào Tọa Long Sinh lại là nữ nhân, chàng đưa mắt trông đi, thiếu nữ này đẹp tựa
thiên tiên, mái tóc buông xõa, trên thân người thon thả yểu điệu.

Tích Thư Nhân bỗng cung tay nói :

– Dám hỏi cô nương, sư thúc hiện ở
đâu?

Thiếu nữ trên kiệu cất giọng dịu
dàng :

– Phải chăng huynh đài chính là Tích
Thư Nhân, đại đệ tử của sư bá?

Tích Thư Nhân gật đầu :

– Đúng vậy.

Thiếu nữ xinh đẹp lại nói :

– Gia sư qui ẩn đã nhiều năm không
rõ tông tích, tiểu nữ là một trong sáu tì nữ của gia sư.

Nàng lại đưa mắt nhìn Đông Phương
Thanh Vân hỏi :

– Vị… Vị công tử này là ai?

Tích Thư Nhân vội đáp :

– Vị này chính là Thiếu chủ nhân của
tại hạ, hậu duệ của sư tôn.

Thiếu nữ nghe vậy bèn vội xuống
kiệu, bước tới quì xuống trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tiểu nữ Tiêu Phụng Hoàng, xin tham
kiến Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người hồi
lâu mới vội nói :

– Cô nương, xin hãy đứng lên?

Tiêu Phụng Hoàng khẽ nói :

– Đa tạ Thiếu chủ?

Sau khi đứng lên nàng tiếp :

– Bẩm cáo Thiếu chủ, gia sư trước
khi quy ẩn có dặn dò rằng nếu Thiếu chủ xuất hiện trong võ lâm thì sáu tì nữ
phải theo hầu Thiếu chủ, nay tiểu nữ đã tìm ra Thiếu chủ, từ nay về sau đương
nhiên phải theo hầu Thiếu chủ…

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Không dám, không dám, tại hạ bất
tài thiếu đức, không…

Tiêu Phụng Hoàng lại quì xuống :

– Thiếu chủ cao sang, lẽ nào lại
khinh thị chúng tì nữ sao?

Tích Thư Nhân dùng truyền âm nhập
mật nói với Đông Phương Thanh Vân :

– Thiếu chủ, thuộc hạ từng bẩm cáo
với Thiếu chủ rằng, Thiếu chủ là hậu nhân duy nhất của Tam Bí, cho nên tất cả
mọi đệ tử cùng người của Tam Bí đều phải phục tùng Thiếu chủ, hãy đỡ nàng lên,
nói rằng cho phép nàng bình thân.

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Tiêu
Phụng Hoàng lên nói :

– Cô nương bình thân?

Tiêu Phụng Hoàng đáp :

– Đa tạ Thiếu chủ? Hiện tại tì nữ sẽ
đi tìm năm người còn lại về đây phục thị Thiếu chủ.

– Được, đi đi?

– Khi nào và ở đâu, chúng tì nữ có
thể tái kiến Thiếu chủ?

Đông Phương Thanh Vân bất giác lẩm
bẩm :

– Đến kiếp sau gặp lại?

Tiêu Phụng Hoàng biến sắc :

– Vì sao Thiếu chủ nói vậy?

Đông Phương Thanh Vân biết mình lỡ
lời, vội mỉm cười :

– Không có gì, hãy đi đi?

Tiêu Phụng Hoàng bỗng hạ giọng :

– Bẩm Thiếu chủ, hiện có khoảng mười
người đang theo dõi chúng ta. Phải chăng Thiếu chủ muốn hạ lệnh?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Không, hãy đi đi.

Tiêu Phụng Hoàng lại quì xuống :

– Thiếu chủ sắc diện dị thường, tì
nữ tuy bất tài nhưng xin người cũng không nên khinh thị.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên lắc
đầu :

– Hãy mau đứng lên, tại hạ…

Tích Thư Nhân bỗng xen vào :

– Tiểu cô nương, Thiếu chủ đã cho
phép cô nương đứng lên, chúng ta phải gấp lên đường rồi.

Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, lại đỡ
Tiêu Phụng Hoàng dậy :

– Cho phép cô nương bình thân, bổn
Thiếu chủ phải đi rồi.

Tiêu Phụng Hoàng lắc đầu :

– Thỉnh Thiếu chủ lên kiệu, bẩm
Thiếu chủ lại có thêm hai người nữa tới theo dõi chúng ta, hai người này có thể
là nữ nhân, họ có khinh công cực cao, ồ, lại có hai vị nữa tới, cũng là nữ
nhân, phải rồi, bẩm Thiếu chủ, Phong Lưu Ngân Hồ đã xuất hiện.

Đông Phương Thanh Vân sững người,
vội cất giọng sang sảng :

– Ngọc Dinh, muội hãy hiện thân?

Lời vừa dứt, một bóng tử y đã tới
sát bên Đông Phương Thanh Vân, quì xuống cất giọng dịu dàng :

– Tướng công, hãy nghe lời tiện
thiếp nói đừng tới Thanh Chung, cho tới hiện tại Ma cung và Quỷ lâm đã phái
thêm mười hai Hoạt thi cùng bốn yêu nữ nữa tới, lực lượng quá ư chênh lệch, khó
bề ứng phó, tướng công…

Đông Phương Thanh Vân cười thầm :

– Thực không ngờ ta lại có một thê
nhi như vậy.

Trần Ngọc Dinh sững người hỏi :

– Tướng công đã quyết ý rồi sao?

– Đúng vậy?

– Tiện thiếp kính phục tướng công,
song không vì thế mà không lo lắng.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Được rồi, Tiêu Phụng Hoàng cô
nương hãy lên kiệu, chúng ta đi thôi.

Tiêu Phụng Hoàng bước đến trước mặt
Trần Ngọc Dinh quì xuống :

– Tì nữ tham kiến Thiếu chủ mẫu,
thỉnh Thiếu chủ mẫu lên kiệu.

Trần Ngọc Dinh ngạc nhiên, vội đỡ
Tiêu Phụng Hoàng lên :

– Tiểu cô nương hãy bình thân, ta
còn nhiều việc cần làm nên đi trước. Đường đi tới còn lắm gian nan, thỉnh cô
nương quan tâm tướng công.

Nói đoạn, nàng quay lại nói với Đông
Phương Thanh Vân :

– Tướng công, tiện thiếp đi đây, hẹn
tái ngộ tại Thanh Chung, đây là cơ hội cuối cùng, những mong lần này thiếp
không uổng phí công sức, xin tướng công bảo trọng?

Dứt lời nàng thi triển khinh công mà
đi.

Tích Thư Nhân nói :

– Kính thỉnh Thiếu chủ lên kiệu?
Tiểu cô nương cũng thỉnh cô nương lên kiệu phục thị Thiếu chủ.

Đúng lúc ấy một bóng trắng toát với
thân pháp khinh công vô cùng kỳ ảo xuất hiện, người này bỗng quì xuống hô lớn :

– Tham kiến Thiếu chủ.

Thụ Thi Chiêu Hồn và Tích Thư Nhân
cùng kêu lên :

– Ồ? Quỷ Tinh Linh?

Đông Phương Thanh Vân còn chưa biết
người này thế nào, đã nghe Tích Thư Nhân nói :

– Bẩm Thiếu chủ, đây chính là Quỷ
Tinh Linh một trong hai mươi bốn đệ tử của sư tôn.

Đông Phương Thanh Vân nghe thế bèn
nói với Quỷ Tinh Linh :

– Ngươi hãy bình thân, hiện tại
chúng ta phải gấp tiến về Phụng Hoàng sơn, những chuyện khác để sau hãy nói.

Quỷ Tinh Linh vội đáp :

– Đa tạ Thiếu chủ.

Thế rồi cả bọn cùng kéo nhau đi.
Đông Phương Thanh Vân lên kiệu có Tiêu Phụng Hoàng ngồi bên phục thị. Vì quá
nhiều ngày trèo non lội suối, trong người đã có phần mệt mỏi, nên chỉ một
thoáng sau chàng đã ngủ thiếp đi.

Khi Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại
thì trời đã là buổi bình minh, ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi, chàng thấy
mình đang nằm, bèn vội ngồi lên, bỗng có một bàn tay mát lạnh dịu mềm đặt lên
trán chàng, một giọng nói ngọt ngào vang bên tai :

– Bẩm Thiếu chủ, chúng ta đã tới
Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Ta đã ngủ bao lâu rồi?

– Bẩm Thiếu chủ hai ngày đêm, hiện
ta đã lên Phụng Hoàng sơn và đang tiến về Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+