Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 6: Đồng Giác quá giang, hỏa tiễn xạ tượng

Mao Thập Bát thấy
Tiểu Bảo cho hắn là phải , hả hê cười đáp :

– Kể từ ngày ta
biết ngươi , đây là lần đầu ta được nghe ngươi nói một câu phải trái.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Còn ta không
biết đến bao giờ mới nghe một lời hợp lý của lão? Mộc vương gia là một vị đại
anh hùng , đại hào kiệt , gây nên thành tích trong những trận “Đồng giác
quá giang” , “Hoa? tiển xạ tượng” thì ai mà không kính mến ?

Mao Thập Bát hỏi
lại :

– Đồng giác quá
giang và Hỏa tiển xạ tượng nghĩ là làm sao?

Vi Tiểu Bảo vênh
mặt lên cười ha hả nói :

– Lão đã biết
kính ngưỡng Mộc phủ ở Vân Nam , lại không hiễu vì lẽ gì Mộc vương gia thành anh
hùng hảo hán ? Lão có biết Mộc vương gia là nhân vật như thế nào của Minh thái
tổ không ?

Mao Thập Bát đáp
ngay :

– Mộc vương gia
là một vị đại tướng thần dũng , quả cãm củaMinh thái tổ thì còn ai không biết
nữa?

Vi Tiểu Bảo Cãi :

– Vương gia chẳng
phải là đại tướng , dễ thường là một tên vô danh tiểu tốt chăng ? Này ! Thái tổ
hoàng đế có sáu vị vương gia dưới bệ thì Trung Sơn Vương Từ Đạt , Khai Bình
Vương Thường Ngộ Xuân chắc lão biết rồi , nhưng còn bốn vị nữa là những ai?

Mao Thập Bát
nguyên là một tên hào kiệtlổ mãng trên chốn giang hồ , ít đọc sách thì làm sao
mà hiễ được li6ch sử khai quốc của triều Minh. Dù hắn có nghe danh Từ Đạt và
Thường Ngộ Xuân , mà cũng không hiễu hai vị này ở trong sáu vương gia củaMinh
thái tổ. Hắn cũng chẳng biết Trung Sơn Vương , Khai BìnhVương là gì ?

Còn Vi Tiểu Bảo
hàng ngày la cà quanh quẩn ởnhà lâu kỹ viện thành Dương Châu , gã đãnghe người
ta không biết bao nhiêu lần đem pho Anh Liệt truyệnra bàn tán , sự tích truyện
này hầu như gãđã thuộc lòng. Hiện thời nhà Minh mới mất chưa đượcbao lâu , lòng
người còn luyến tiếc Minh triều , chỉmong cho nhà Minh khôi phục được giang
sơn. Có điềuhọ không dám công khai nói đến chuyện phản Thanhphục Minh , mà chỉ
bàn tán những sự nghiệp anh hùngcủa triều trước.

Sở dĩ nhân dân
trong thành Dương Châu khoái nghe nhất là pho Anh Liệt truyện , vì pho tiểu
thuyết này phô diễn những sự nghiệp cao cả của bao nhiêu anh hùng hào kiệt phò
Minh dựng nước.

Trong công cuộc
khai sáng cơ nghiệp , gian lao nhất là trận đại chiến giữa Minh thái tổ và Trần
Hữu Lượng trên hồ Bá Dương. Thế mà họ chỉ thích nghe những chiến công oanh liệt
của người Hán đánh đuổi Thát Đát bật ra ngoài biên ải.

Mọi người nghe
chuyện Minh thái tổ đánh bộ lạc ThátĐát , song họ yên chí đó là người Hánđánh
Mãn Thanh. Nhất là những đoạn người Hánđại thắng và quân Thát Đát chạy xiển
niểnlàm cho họ nức lòng. Do đó thính giả sùngbái nhất là Từ Đạt , Thường Ngộ
Xuân và MộcAnh là những vị khai quốc công thần đời nhà Minh.

Những người kể
chuyện đến ba vị này thường bịa đặt thêm chosự nghiệp của ba vị trên thêm phần
vĩ đại , khiến cho người nghe hứng khởi tinh thần.

Vi Tiểu Bảo thấy
Mao Thập Bát không trả lời được câu hỏi của gã , gã nhơn nhơn đắc ý dõng dạc
nói :

– Sáu vị vương
gia dưới triều Minh thái tổ , ngoài Trung Sơn Vương Từ Đạt , Khai Bình Vương
Thường Ngộ Xuân còn bốn người nữa cao lớn hơn người trung nguyên nhiều. Nguyên
soái Đạt Lý Ma mình mặc áo giáp , tay cầm trường thương. Hắn đứng trên bờ sông
Bạch Thạch thét lên một tiếng khác nào sét nổ lưng trời. Tiếp theo tiếng
“bì bỏm” “bì bỏm”. Lão có biết chuyện gì xảy ra hay không ?

Mao Thập Bát đáp
:

– Ta biết thế nào
được.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nguyên đạt Lý
Ma tiếng thét lớn quá , làm cho mười mấy tên quân nhà Minh giật bắn người lên ,
từ trên lưng ngựa rớt xuống sông bật thành tiếng “bì bỏm”. Mộc vương
gia coi chừng tình thế không ổn. Nếu để Đạt Lý Ma thét thêm mấy tiếng nữa thì
quân ta chưa đánh đã tan rả. Bất giác vương gia chau mày suy nghĩ , nảy ra một
diệu kế….

Ngày thường Vi
Tiểu Bảo nói chuyện hay văng tục. Những danh từ mẹ kiếp , con bà nó tựa hồ dính
liền vào cửa miệng , hễ động tới là tuôn ra. Nhưng khi thuật lại chuyệnMộc Anh
bình định Vân Nam thì lại bắt chước giọng đạomạo của những thầy đồ nói chữ ,
không thốt ra câu thô tục nào.Thĩnh thoảng gã lại chêm vào một vài thành ngữ mà
chính gã cũng không hiễu hết nghĩa.

Vi Tiểu Bảo lại
kể tiếp :

– Mộc vương gia
đã có chủ định rồi , vừa thấy Đãt Lý Ma há miệng đỏ như chậu máu định thét nữa,
liền giương cung lắp tên bắn một phát. Mũi tên rít lên veo véo vọt ra rất lẹ
nhằm cửa miệng Đạt Lý Ma lao tới.

Mộc vương gia quả
là tay thiện xạ đúng với câu bách bộ xuyên dương bách phát bách trúng. Mũi tên
của vương gia vượt qua sông Bạch thạch bay về phía Đạt Lý Mạ Nhưng Đạt Lý Ma
cũng không phải hạng tầm thường. Hắn vừa thấy khí thế của mũi tên vọt tới , vộivàng
cúi đầu xuống tránh khỏi.

Gã ngừng lại một
chút rồi kể tiếp :

– Đột nhiên phía
sau lưng Đạt Lý Ma vang lên những tiếng rú thê thãm , Đạt Lý Ma nhìn lại thấy
mười vị tướng quân đều bị thủng ngực máu chảy đầm đìa. Thì ra mũi tên của Mộc
vương gia đã bắn xuyên từ trước ngực ra đến sau lưng mười viên đại tướng bên
địch….

Mao Thập Bát lắc
đầu ngắt lời :

– Không có lý nào
thế được. Dù Mộc vương gia sức mạnh như thần cũng chẳng có thể bắn một phát tên
mà xuyên qua thân thể mười người liền một lúc.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Mộc vương gia
vốn là một vị thiên thần được đức Ngọc hoàng phái xuống giúp Minh thái tổ bình
định giangsơn , chhớ không phải người thường. Một phát tên bắnra thấu qua thân
thể mười người đã mang tên làXuyên vân tiển.

Mao Thập bát bán
tín bán nghi , hỏi :

– Rồi sao nữa?

Vi Tiểu Bảo tiếp
tục kể :

– Đạt Lý Ma thấy
thế phẩn nộ , miệng lẩm bẩm : “Ngươi biết bắntên , dễ thường ta không biết
băán hay sao?”. Đoạnhắn đương cung lắp tên bắn trả Mộc vương gia. Mộc
vương gia liền thét lên một tiếng giỏi lắm. Rồi đua bàn tay trái ra , dùng hai
ngón kẹp lấy mũi tên một cách rất ung dung.

Vi Tiểu Bảo ngưng
lại một chút rồi kể tiếp :

– Giữa lúc ấy
trên không có một bầy chim nhạn bay ngang rít lên mấy tiếng thê thãm. Mộc vương
gia bỗng nghĩ ra một kế quát to :

– Hãy coi ta bắn
mắt bên trái con nhạn thứ ba.

Mao Thập Bát hỏi
xen vào :

– Thế rồi vương
gia có bắn trúng được như lời không ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Lão đừng nóng
nảy , để ta kể hết cho mà nghe.

Đoạn gã kể tiếp :

– Đạt Lý Ma cũng
nghĩ như lão ! “Chim bay thế kia , muốn bắn con thứ ba đã là chuyện khó ,
thế mà thằng cha này lại nói rõ bắn vào mắt bên trái con chim , mới thật là kỳ
?”. Hắn nghĩ vậy rồi ngững đầu trông lên , Mộc vương gia thừa cơ phóng tên
liên châu ra. Ba mũi tên thi nhau bay vèo vé hướng Đạt Lý Ma.

Mao Thập Bát hứng
chí vổ đùi reo lên :

– Hay lắm ! Hay
lắm ! Đó là kế dương Đông kích Tây.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nhưng Đạt lý Ma
chưa đến ngày tận số. Mũi tên đầu trúng vào mắt bên hữu hắn. Người hắn lảo đảo
từ trên ngựa té xuống. Còn hai mũi tên kia xuyên qua trước mặt Đạt Lý Ma xuyên
thủng ngực tám tên quân nữa !

Mao Thập Bát dục
:

– Ngươi kể tiếp
đi !

Vi Tiểu Bảo kể
tiếp :

– Quân sĩ bên
Nguyên mình đầy lông lá , quân nhà Minh kêu chửi mao binh mao tướng. Mộc vương
gia bắn ba mũi tên làm chết mất 18 tên có lông.Vì thế cho nên mới có câu Mộc
vương gia cách giang xạ tử Ngô Thập Bát.

Mao Thập Bát sửng
sốt hỏi :

– Ngươi nói sao?
Ba mũi tên đó bắn quân Nguyên vì lẻ gì ngươi nói nó bắn ta?

Vi Tiểu Bảo nghe
Mao Thập Bát nói vậy liền đáp :

– Trận cách giang
đại chiến này , Mộc vương gia đã dùng ba mũi tên để bắn chết Mao Thập Bát tức
là 18 tên mao tặc.

Vi Tiểu Bảo nói
đến đây thích chí cười ha hả. Mao Thập Bát mới biết Tiểu Bảo bịa chuyện để xỏ
xiên hắn. Hắn liền thóa mạ :

– Con bà nó ! Đó
là Mộc vương gia cách giang đại chiến dùng ba mũi tên bắn chết thằng khốn kiếp
Vitiểu Bảo.

Vi tiểu Bảo vừa
cười vừa cãi lại :

– Thời đó cách
nay đã lâu , ta chưa sinh ra đời , Mộc vương gia làm sao bắn chết ta được ?

Mao Thập Bát thấy
câ chuyện vui vui , liền giục :

– Còn Đạt Lý Ma
bị trúng tên rồi ra sao? Nói nốt đi đừng lảm nhảm nữa.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Quân Nguyên
thấy chủ soái bị trúng tênngã ngựa thì nhốn cả lên. Mộc vương gia thấy
quânNguyên rối loạn toan xua quân qua sông đánh trànđi , bỗng nghe bên bờ kia
có tiếng reo hò , bìnhbên địch đã kéo đến. Tiếp theo tên bắn ra nhưmưa. Mộc
vương gia lại nghĩ ra một kế , phái bốn viên đại tướnglén dẫn quân xuống hạ lưu
để vượt qua sông Bạch Thạchrồi kéo vòng lại đánh phía sau quân Nguyên. Mỗi tên
quân đều mang theo một cái còi đồng chờkhi tập hậu là thổi kèn làm hiệu để bên
nàybiết mà dồn quân qua sông tiến đánh mặt trước.Do đó mà có câu “Đồng giá
(còiđồng) độ giang”.

Mao Thập Bát hỏi
:

– Bốn viên đại
tướng có phải là Lưu , Bạch , Phương ,Tô ?

Vi Tiểu bảo chẳng
biết có phải hay không nhưng gã vẫn cãi :

– Không phải !
Bốn đại tướng đó là Châu , Trần , Ngô , Vương. Bọn Lưu , Bạch , Phương , Tô lúc
đó đang kề cận bên cạnh vương gia.

Mao Thập Bát gật
đầu nói :

– Té ra là thế !

Vi Tiểu Bảo nhơn
nhơn đắc ý tiếp tục kể :

– Mộc vương gia
lại ra lệnh cho Lưu , Bạch , Phương , Tô đem bỏ thuyền nhỏ , bè cây xuống nước
tựa hồ như chuẩn bị muốn vượt qua sông.

Nguyên binh thấy
quân Minh chuẩn bị vượt sông liền giương cung nỏ nhất tề bắn ra. Mộc vương gia
thấy quân địch bắn rát quá liền ra lệnh thu binh. Sau nữa giờ lại cho thúc
trốngxua quân xuống bè. Tướng Nguyên lại phải huy động cungnỏ bắn dữ dội hơn.
Hởi ơi dưới sông Bạch Thạch hôm ấy không biết bao nhiêu rùa , cua , tôm bị tên
bắn chết oan.

Mao Thập bát cười
hơ hớ ngắt lời :

– Truyện này ta
không thể tin lời được , Hoặc giả tôm cá trúng tên thì còn có lý , còn bắn rùa
đâu phải chuyện dễ dàng.

Vi Tiểu Bảo không
chịu nói :

– Nếu lão không
tin thì đi mua vài con rùa treo lên bắn thử coi.

Mao Thập Bát lẩm
bẩm :

– Việc gấp là
phải lên đường đâu có thì giờ đâu mà chơi trò đó ?

Tuy hắn nghĩ vậy
nhưng không nói ra vì sợ mất lòng Vi Tiểu Bảo , nếu gã bực mình sẽ không chịu
kễ tiếp , hắn liền tiếp hỏi :

– Được rồi ! Bắn
rùa thì rùa chết là xong. Vụ đó tiếp tục ra sao?

Vi Tiểu Bảo nói :

– Kế đó thủ hạ
của Mộc vương gia bắt được 18 con cá có lông trên sông Bạch Thạch đem nướng cho
quân lính ăn hết.

Mao Thập Bát vừa
cười vừa mắng :

– Quân tiểu qui?
kia ! Ngươi chỉ bịa chuyện để xỏ xiên lão gia. Thôi đừng rắc rối nữa ! Hãy kễ
tiếp vụ Mộc vương gia vượt sông Bạcg Thạch cho ta nghe.

Vi Tiểu Bảo thấy
vị thính giả độc nhất của hắn đã say sưa câu chuyện thì trong lòng khoan khoái
mà mặt vẫntỏ vẽ nghiêm trang , gã kễ tiếp :

– Mộc vương gia
thấy Nguyên binh bắn dữ quá liền truyền cho quân sĩ thúc trống reo hò làm như
nổi hiệu tấn công và vượt qua sông Bạch Thạch , nhưng đó chỉ làcách hư trương
thanh thế để cho bên địch hoang mang màbắn tên xuống sông. Sự thật bên này vẫn
ánbinh bất động. Mãi đến khi Mộc vương gia nghe hiệu lịnh phíasau hậu quân bên
địch , những tiếng còi đồng thổi lêninh ỏi , biết là bốn tướng Châu , Trần ,Ngô
, Vương đãvượt qua sông đánh úp vào hậu quân bênđịch. Khi nào vương gia chịu bỏ
lở cơ hội liền ra lệnh cho tam quân cầm mộc đở tên ùn ùn kéo xuống bè và phen
này vượt qua sông thật sự. Bọn Thát Đát đã bắn phí tên quá nhiều , mười phần
không còn được một hai , quân binh đã nao núng. Hơn nữa phía sau hậu quân lại
bị đánh úp. Lúc này chủ soái đã bị thương , không còn người chỉ huy vững chắc ,
lòng quân náo loạn , khôngcòn ý chí chiến đấu.

Vi Tiểu Bảo dừng
lại một chút , gã chờ Mao Thập bátdục dã mới chịu kễ tiếp :

– Khi quân Minh
sang được đến bờ bên kia rồi , Mộc vương gia thúc ngựa nhãy vọt lên. Nguyên
binh vừa thấy vương gia đã bỏ chạy tán loạn. Giữa đám loạn quân , Mộc vương gia
bỗng thấy một người nằm trên yên ngựa , chung quanh có rất nhiều quân Thát Đát
bảo vệ rất nghiêm mật.

Vương gia biết
chắc đó là Đạt Lý ma , liền xông ngựa lại lớn tiếng quát hỏi :

– Đạt Lý Ma ! Sao
không xuống ngựa đầu hàng đi , còn đợi đến bao giờ ?

Đạt Lý Ma nói :

– Ta….Không
phải là Đạt Lý Ma.

Mộc vương gia
thấy con mắt bên phải hắn còn cắm mũi tên , chui tên có chạm chữ Mộc rất rõ ,
biết ngay đó chính là mũi tên của mình vừa bắn trước đây. Sở dĩ Đạt Lý Ma chưa
dám rút ra vì sợ bị ngất xĩu , đành phải để yên ráng chịu đau đớn.

Mộc vương gia
không nói gì nữa , lật tức thòtay ra nhanh như chớp túm lấy Đạt Lý Ma quăng
xuống đấtrồi quát bảo thủ hạ :

– Trói hắn lại
cho ta !

Bốn viên đại
tướng Lưu , Bạch , Phương , Tô nghe Mộc vương gia thé quân sĩ trói Đạt Lý Ma
lại sợ bị chúng lầm lở nên đều xông ra cột hắn lại.

Trận này quân
Nguyên bị thãm bại. Xác chết của bọn Thát Đát chìm xuống sông Bạch Thạch không
biết đến bao nhiêu má kễ. Những loài cua rùa tôm cá trong sông xúm vào rỉa thịt
những quân Mao tặc rồi trên mình những loài thủy tộc ở sông này cũng đều mọc
lông.

Mao Thập Bát nghe
tới đây biết rằng Tiểu Bảo có ý xỏ xiên hắn. Nhưng hắn lại không biết đích xác
những loài rùa ,cá có mộc lông hay không , nên không dám vặn hỏi.

Vi Tiểu Bảo lại
kễ tiếp :

– Mộc vương gia
đại thắng liền thúc quân thẳng tới kinh thành của Lương Vương. Khi đại quân đến
bờ hào bên thành thì thấy trong thành vẫn yên lặng như tờ , không có động tĩnh
chi hết.

Mộc vương gia
liền hạ lệnh thúc trống kêu người ra khêu chiến , nhưng trong thành vẫn im lìm.

Mộc vương gia
ngẫng đầu lên nhìn thấy trên mặt thành treo một tấm bảng trên đề hai chữ
“Miễn Chiến” rất lớn …

Mao Thập Bát ngắt
lời :

– Thế là Lương
Vương tự biết sức mình không thể cầm cự được nên treo bảng miễn chiến bài.

Vi Tiểu Bảo kễ
tiếp :

– Mộc vương gia
vốn là người nhân từ , liền nghĩ rằng Lương Vương treo bảng miễn chiến bài là
có ý muốn đầu hàng. Lão gia bụng bảo dạ :

– Bên địch mà đầu
hàng là maỵ Nếu ta tấn công ráo riết thì có thể thành công lẹ hơn , nhưng khiến
cho nhân dân phải chịu vạ lây thì cũng là điều đáng tiếc. Chi bằng ta hãy đình
chiến ba bửa để chờ Lương Vương tự động đầu hàng. Có như thế thì bách tính mới
được an ổn , khỏi bị chết oan.

Mao Thập Bát vổ
đùi nói :

– Phải rồi ! Mộc
gia vĩnh viển trấn thủ Vân Nam nỗi tiếng lànhững nhà giàu lòng ưu ái , nhân
dânrất mến phục mà thương đế cũng độ trì cho mọi sự hay.

Vi Tiểu Bảo lại
kễ tiếp :

– Đêm hôm ấy ,
Mộc vương gia ngồi trong trướng khêuđèn lên đọc sách Xuân Thu.

Mao Thập Bát hỏi
:

– Quan vương gia
(tức Quan Vân Trường thời Tam Quốc) ưa đọc Xuân Thu , chẳng lẽ Mộc vương gia
cùng theo Quan vương gia mà đọc sách Xuân Thu?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Hai vị này đều
là vương gia và đều trung dũng quả cảm thì dĩ nhiên là phải đọc Xuân Thu ,
chẳng lẽ đi đọc sách “Hạ Đông” ?…

Sự thực gã cũng
chẳng biết là có sách nào Hạ Đông hay không ? Để phản đối Mao Thập Bát gã bịa
ra sách Hạ Đông cho ngược lại với Xuân Thụ Muốn cho câu chuyện văn vẽ hơn , gã
giải thích :

– Hạ Đông là sách
của Trương Phi ưa đọc. Trương Phi khác với Quan vương gia ở chổ có dũng lực mà
lại vô mưu. Còn Mộc vương gia nguyên là sao Vũ Khúcgiáng thế giống như Quan
vương gia thì dĩ nhiên đọc sáchXuân Thu mà không đọc Hạ Đông.

Mao Thập Bát
chẳng biết sách vở là gì nhưng cũng khen Xuân Thu là sách hay rồi lẩm nhẩm gật
đầu.

Vi Tiểu Bảo kễ
tiếp :

– Mộc vương gia
đang đọc sách , bỗng mắc đi tiểu tiện liền đứng dậy cầm cái bình Kim dạ hồ của
đức Thái tổ hoàngđế ban cho định đi tiểu vào trong đó bất thình lình nghe trong
thành có tiếng gầm thét vang trời nhưng đây không phải là tiếng hổ gầm hay ngựa
hí. Mộc vương gia nghe thanh âm này liền cảm thấy nôn nao trong dạ.

Mộc vương gia bất
giác cả kinh la lên :

– Thôi nguy mất
rồi !

Mao Thập Bát sửng
sốt hỏi :

– Tiếng kêu gì
vậy?

Vi Tiểu Bảo nói :

– Lão thử đoán
coi.

Mao Thập Bát nói
:

– Chắc là mấy tên
quân Thát Đát gầm thét ở trong thành như kiểu Đạt Lý Ma lúc trước chớ gì ?

Vi Tiểu Bảo lắc
đầu đáp :

– Không phải !
Mộc vương gia nghe tiếng gầm liền không đi tiểu nữa , cầm chiếc kim dạ hồ kính
cẩn để lên bàn …

Mao Thập Bát ngắt
lời :

– Cái bình tiểu
tiện đó sao lại đặt lên bàn ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Mặc dù nó là
cái bình tiểu tiện nhưng nó là đồ ngự từ (vua ban) của đức Thái tổ hoàng đế ,
ai dám coi nó là vật tầm thường ? Vì thế Mộc vương gia phải bưng bình một cách
kính cẩn , trịnh trọng đặt lên bàn. Đoạn Mộc vương lập tức sai nổi hiệutrống tụ
hợp các tướng sĩ. Ngài cầm một cây kim phêlệnh tiển tuyên hô ; “Ngô tướng
quân nghe lệnh đây ! Tướng quân dẫn ba ngàn quân binh đi săn chuột ngay đêm naỵ
Tên nào bắt được nhiều sẽ có thưởng. Tên nào không bắt được con nào thì cứ
chiếu theo binh pháp xử trị “.

Lưu tướng quân
đáp một tiếng : “Phụng mạng” , đón lấy lệnh tiển rồi dẫn quân đi săn
chuột.

Mao Thập Bát lấy
làm kỳ hỏi :

– Ở nơi trận
thượng phái quân đi bắt chuột để làm gì ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Mộc vương gia
dụng binh như thần. Quân cơ phải giử bí mậtkhi nào tiết lộ ? Nguyên soái có
lệnh , tướngsĩ chỉ biết tuân mệnh thi hành , viên tướng nàonhận lệnh tiển mà
còn mở miệng hỏi lại một câu làMộc vương gia nổi lôi đình lập tức sai lôi ra
pháptrường xử chém …Nếu lão là tướng dưới trướng Mộc vươnggia lại hỏi dài hỏi
ngắn thì có đến 18 cái thủcấp cũng bị Mộc vương gia chặc hết.

Mao Thập Bát cãi
:

– Nếu ta làm
tướng thì dĩ nhiên không hỏi nữa ,huống chi ngươi không phải Mộc vương gia ,
chẳng lẻ ta hỏi cũng không được ư ?

Rồi gã kễ tiếp :

– Mộc vương gia
lại lấy cây lệnh tiển thứ hai sai Bạch tướng quân thống lãnh hai vạn quân đi
đào một cái hố dài một dậm , rộng một trượng , sâu một trượng , cách xa mặt
trận năm dậm và phải đào xong ngay trong đêm nay.

Bạch tướng quân
lãnh mạng đi liền.

Mộc vương gia
bỗng hạ lệnh lui binh , nhổ trại lui ra xa thành 6 dậm mà đóng quân.

Mao Thập Bát càng
lấy làm kỳ lạ nói :

– Sao kỳ vậy?
Ngươi càng nói ta càng không hiểu?

Vi Tiểu Bảo nói :

– Hừ ! Phép dùng
binh của Mộc vương gia mà để lão đoán được thì Mộc vương gia chỉ là Mao Thập
Bát và ngược lại Mao Thập Bát biến thành Mộc vương gia thì còn ai hơn ai nữa?

Đoạn gã kễ tiếp :

– Sáng hôm sau ,
hai tướng Lưu , Bạch về trình đã săn hơn một vạn con chuột và hố cũng đã được
đào xong.

Mộc vương gia
khen :

– Hay lắm !

Đoạn vương gia
sai thám tử đến bên thành để dò la động tĩnh.

Vào khoãng giờ
Ngọ bỗng nghe chiêng trống vang trời , quân reo dậy đất. Thám tử chạy về phi
báo :

– Khai bẫm Nguyên
soái ! Đại sự hõng mất rồi !

Mộc vương gia đập
bàn quát hỏi :

– Con mẹ nó !
Việc gì mà hoang mang như vậy?

Thám tử đáp :

– Khai bẫm Nguyên
soái ! Bọn Thát Đát mở rộng cửa thành lùa mấy trăm con trâu quỷ quái mũi dài lê
thê từ trong thành rầm rộ xông về phía quân ta.

Mộc vương gia
cười khanh khách nói :

Sao mi đần độn
đến thế ! Con voi mà cũng không biết còn bảo là loài yêu quái mũi dài chi đó ?
Tiếp tục nữa đi !

Thám tử được lệnh
tiếp tục lập tức đi ngay.

Mộc vương gia bày
thành thế trận , đứng trên cao nhìn ra xa thì thấy cát bụi tung bay mịt mờ. Mấy
trăm con voi lớn , đầu buộc đao nha , chạy như điên xông tới. Đuôivoi lại có
lửa cháy.

Nguyên tỉnh Vân
Nam gần nước Miến Điện. Lương Vương đã mua của nước này mấy trăm con voi lớn về
bày thành hỏa tượng trận , lại lấy cành thông buộc vào đuôi voi rồi cho đốt lửa
lên. Bầy voi kinh hãi xông thẳng về phía quân Minh. Voi là loài thú da dầy ,
tên bắn vào không thủng. Nếu quân Minh rối loạn thì quân Thát Đát theo sau đàn
voi kéođến đánh giết.

Quân Minh đều là
người phương Bắc , chưa từng thấy voi bao giờ , nên vừa ngó thấy chúng trong
lòng nao núng vô cùng.

Mao Thập Bát lại
hỏi :

– Hoa? tượng trận
quả nhiên lợi hại !

Vi Tiễu Bảo lại
kễ tiếp :

– Mộc vương gia
vẫn thãn nhiên như không , miệng tủm tĩm cười. Vương gia chờ cho bầy voi xông
tới còn chừng một dậmmới hô lớn :

– Thả chuột ra !

Hơn một vạn con
chuột được thả ra chạy loạn xạ.

Chỉ trong chớp
mắt , khắp mặt trận đầy những chuột. Giống voi không sợ gì sư tử cùng hổ báo mà
lại sợ nhất loài chuột.

Nên biết những
con chuột kia mà chui vào tai voi , cắn óc tủy ăn là voi đành chịu chết chứ
chẳng làm gì được.

Bầy voi vừa thấy
chuột liền sợ bở vía cắm đầu chạy ngược về phía quân Thát Đát , xéo lên quan
binh ,bể đầu gảy taỵ Có nhiều con cứ tiếp tục chạy tới thì bị té xuống hầm.

Mộc vương gia
liền hô :

– Bắn tên lửa !

Lão nhân gia vừa
ra lệnh , đã thấy trên không có muôn ngàn tên lửa trông rất ngoạn mục.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+