Trang chủ » Thế giới truyện » Kinh tế

Vì sao họ thành công – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

STEVE
WADSWORTH

CHỦTỊCH
WALT DISNEY INTERNET GROUP

SỨC MẠNH
LÃNH ĐẠO


BIẾT TỔ CHỨC HỢP LÝ


CÓ TRỌNG TÂM

Steve Wadsworth nhấn
mạnh rằng: “Tôi không xem

năng lực lãnh đạo là
những bí quyết hay hành vi được

hoạch định trước hay là
một hình ảnh cụ thể nào đó. Tôi

không có bí quyết hay
quy tắc lãnh đạo nào cả”.

“Sự lãnh đạo là sức mạnh
của một nhóm được tổ chức

hợp lý và có trọng tâm.
Nếu buộc phải mô tả phương pháp

lãnh đạo của mình, tôi
sẽ nói đến những hoạt động như

sáng tạo, ủy quyền và
hướng dẫn nhóm cùng nhau dẫn dắt

cả tổ chức đi đến những
giải pháp đúng đắn.

Tôi dựa vào trí tuệ của
cả nhóm để hình thành một tầm

nhìn rõ ràng. Tôi dựa
vào năng lực tư duy của cả nhóm để

phát triển những ý tưởng
sáng tạo. Và, tôi cũng dựa vào các

nguồn lực của nhóm để
triển khai tầm nhìn. Vai trò lãnh

đạo của tôi là nhằm kéo
cả nhóm lại với nhau, dẫn dắt

nhóm hoàn thành những
quyết định then chốt và giúp cả

nhóm đạt được những kết
quả tốt nhất.

Cách tôi làm điều đó phụ
thuộc vào tình huống hay

thách thức mà nhóm đang
đối mặt, nhưng việc giao tiếp

luôn là một thành phần
cốt yếu. Nếu công ty cần đến

phương hướng, tôi sẽ
giúp cả nhóm hợp tác cùng nhau,

cùng vượt qua thách thức
và xác lập định hướng – một định

hướng mà cả nhóm cùng sở
hữu.

Nếu nhóm cần đến sự động
viên, tôi sẽ đặt câu hỏi vì

hiệu quả những việc họ
đang làm và thách thức cả nhóm

cùng nhau đưa ra những
giải pháp có khả năng nâng hiệu

quả công việc lên cấp độ
cao hơn. Tôi sẽ cung cấp một tầm

nhìn và sự giao tiếp
tổng quát để bảo đảm mọi người cùng

hợp tác với nhau. Tôi cố
gắng chứng tỏ rằng tổ chức của

chúng tôi phụ thuộc vào
tài năng của mọi thành viên trong

nó vì đó là nền tảng của
mọi thành công.

Như những tổ chức hoạt
động Internet khác, khoảnh

khắc thách thức nhất của
tổ chức chúng tôi bắt đầu với sự

suy sụp của “cái bong
bóng” Internet. Rõ ràng rằng con

đường chúng tôi đang đi
cần phải có sự thay đổi tận gốc,

phương pháp tiếp cận
tổng quát cần có trọng tâm cụ thể,

cũng như sự tổ chức và
phương hướng mới là rất cần thiết.

Trong vai trò lãnh đạo,
tôi phải thuyết phục mọi người

rằng sự thay đổi lớn là
cần thiết. Tôi tập hợp một nhóm làm

việc gồm các nhà lãnh
đạo cao cấp để định ra một tầm nhìn

vì mục tiêu chúng tôi
muốn theo đuổi và hình thành kế

hoạch tái cơ cấu, cũng
như định ra phương hướng mới.

Là người lãnh đạo, mục
tiêu của tôi là không được

hình thành và ấn định
phương hướng hoạt động một cách

tách biệt – mục tiêu của
tôi là tập hợp cả nhóm để đi đến

một giải pháp có thể sử
dụng kiến thức và kinh nghiệm

của cả nhóm.

Chỉ có cách tập hợp
thông tin từ nhiều bộ phận trong

tổ chức, chúng tôi mới
có thể phát triển một kế hoạch và

phương hướng cụ thể,
cũng như những mục tiêu kinh

doanh cốt lõi. Nhờ việc
nắm được kết quả của nỗ lực hoạch

định và tái cơ cấu đó,
tất cả chúng tôi đều gắn bó với thành

công hay thất bại của
nó.

Các nhóm làm việc không
phải là những thể chế dân

chủ. Hãy thử hỏi các
huấn luyện viên bóng đá mà xem. Các

đội bóng không có chuyện
bỏ phiếu bầu chọn cách chơi hay

chiến lược cần áp dụng.
Trên sân cỏ, đội trưởng luôn là

người có quyền quyết
định cao nhất. Thực ra, các nhóm hay

các tổ chức luôn dựa vào
người lãnh đạo để ra quyết định.

Tuy nhiên, trong phương
pháp lãnh đạo nhóm của tôi,

tôi kích thích nhóm thể
hiện kinh nghiệm, kiến thức và kỹ

năng của mình. Tôi muốn
trí tuệ tập thể sẽ giúp chúng tôi

ra được quyết định cuối
cùng, nhưng quyết định tối hậu thì

chỉ có một người quyết.

Thông qua đối thoại, cả
nhóm sẽ hiểu được tại sao tôi

ra những quyết định như
thế. Ra quyết định một cách tách

biệt – không có đối
thoại hay thông tin từ nhóm – có nghĩa

là nhóm sẽ khó mà hiểu
rõ lý do của quyết định và sẽ cảm

thấy không nhận được lợi
ích từ quyết định đó.

Tôi nỗ lực giúp nhóm trở
thành một phần trong quy

trình đó. Tôi kích thích
họ đưa kiến thức và kinh nghiệm

của mình vào quy trình
bằng cách tăng cường giao tiếp. Nếu

tôi thành công, tổ chức
sẽ hiểu được phương hướng của

chúng tôi một cách đầy
đủ, họ sẽ cảm thấy mình là một

phần trong đó, họ sẽ suy
nghĩ và làm việc như một nhóm

thống nhất và chúng tôi
sẽ thành công hơn. Đó là một quy

trình đúng đắn.

Nếu có người nào đó
trong tổ chức của tôi có kiến thức

sâu và tầm nhìn mà tôi
không có do vị trí tương đối của

mình, tôi muốn người đó
cảm thấy tự do, thoải mái chia sẽ

kiến thức ấy với tổ
chức. Xét cho cùng, tôi muốn kiến thức

này có cơ hội tác động
đến quá trình ra quyết định của

chúng tôi nếu thích hợp.
Sau đó, khi quyết định đã thực

hiện nhờ kiến thức ấy
thì tôi muốn người đó biết rằng họ

đã tạo nên điều khác
biệt.

Nếu kiến thức ấy không
có tác dụng, tôi muốn người đó

biết tại sao để họ hiểu
được quyết định đã thực hiện. Cách

duy nhất để quy trình
này có hiệu quả là bạn phải có một

tổ chức được cơ cấu tốt
với việc giao tiếp mạnh mẽ, hữu

hiệu và sự thấu hiểu
rằng tổ chức là một phần quan trọng

trong quy trình.

Hãy lắng nghe các thông
tin phản hồi từ cả nhóm để

hiểu những nhu cầu của
tổ chức và những nơi cần có sự

lãnh đạo của bạn. Hãy
điền vào những chỗ khuyết, bất kể

đó là gì. Bảo đảm phải
có phương hướng và sự minh bạch

để cả nhóm hiểu được
phương hướng đó và mọi người

trong tổ chức hiểu được
vai trò của họ trong đó. Lắng nghe

đủ, hành động đúng. Bạn
hãy luôn nhớ điều đó.

Lãnh đạo là một quy
trình không hoàn chỉnh và không

bao giờ hoàn tất, nó có
thể tạo ra sự thất vọng tiềm tàng.

Các tổ chức không ngừng
tiến hoá và thay đổi, luôn phải

đối mặt với những thách
thức mới; việc giao tiếp trở nên

phức tạp và cần nhiều
thời gian hơn. Sự thấu hiểu rằng lãnh

đạo là công việc không
bao giờ có điểm dừng chính là CHÌA

khóa để duy trò sự tập
trung và tránh sự thất vọng cũng như

xao nhãng.

Nói theo cách này cách
khác, lãnh đạo mang dấu ấn cá

nhân rất lớn. Phương
pháp tốt nhất để bất kỳ ai cũng có thể

đảm nhận vai trò lãnh
đạo là nên đạt được những kết quả

bền vững cho mình. Việc
tìm kiếm phương pháp hữu hiệu

có thể cần nhiều nỗ lực
và thời gian. Tôi tin rằng mọi người

đều có khả năng lãnh
đạo, một khả năng vốn được hình

thành bởi cá tính và
kinh nghiệm. Tôi cũng tin rằng năng

lực lãnh đạo có thể phát
triển được. Dù mọi người có sẵn

mức độ kỹ năng lãnh đạo
cao hay thấp, họ sẽ luôn phát huy

khả năng lãnh đạo tốt
hơn thông qua kinh nghiệm, sự chín

chắn và những nỗ lực
vươn lên phía trước.”

 

MICHAEL
G. MEDZIGIAN

TỔNG
GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀNWATERMARK

CAPITAL
PARTNERS

HÃY
LÃNH ĐẠO BẰNG

CÁCH
NÊU GƯƠNG

“Hãy lãnh đạo bằng cách
nêu gương. Bạn phải xác

lập những kỳ vọng thật
cao để vươn đến và duy trò một đẳng

cấp thế giới.

Tôi không tin có người
lãnh đạo nào đặt ra yêu cầu cho

người khác cao hơn yêu
cầu đối với mình. Hoàn hảo lại

sinh ra hoàn hảo
(exellence begets excellence). Người lãnh

đạo phải hiểu rành rẽ
công việc của cấp dưới – dĩ nhiên là

đối với tất cả các cấp
dưới trực tiếp; hãy cố gắng hiểu sâu

bản chất công việc của
tổ chức càng nhiều càng tốt.

Tôi nhớ những ngày đầu
trong sự nghiệp của mình, cảm

giác thất vọng đã xâm
chiếm tôi vì tôi nhận ra rằng tôi làm

việc ở mức độ cao hơn
một số cấp trên của mình. Tôi nghi

ngờ đây là một trong
những tâm trạng khó giải tỏa của

những người trẻ tuổi và
năng động – tuy đôi khi chính xác,

nhưng thường đó chỉ là
sự phản ánh của việc thiếu hiểu biết

vì những kỹ năng và
trách nhiệm của cấp trên.

Có thể phân chia thành
ba dàng lãnh đạo: người có tầm

nhìn chiến lược tổng
thể, người có khả năng điều hành hoạt

động chi tiết và người
có khả năng cân bằng cả hai. Ngay cả

khi bạn là người có tầm
nhìn chiến lược, bạn cũng không

thể lúc nào cũng nghĩ
đến tầm nhìn rộng lớn, cho nên hãy

bắt tay vào những chi
tiết nhỏ trong công việc vì nó sẽ mang

lại lợi ích rất lớn.

VÀI năm trước, tôi được
tuyển vào làm Tổng giám đốc

của một công ty đang gặp
khó khăn. Đó là một tình huống

thách thức liên quan đến
việc tái cơ cấu tổ chức và tái định

vị các khoản đầu tư hiện
hữu. Tôi không gặp khó khăn gì

đối với thái độ chống
đối kiểu “ông ấy – chúng ta” khi các

nhân viên đánh giá tôi
cũng như các kế hoạch tôi đưa ra và

mức độ phù hợp của họ
trong các kế hoạch của tôi.

Một buổi tối nọ, hai
nhân viên cấp dưới bước ngang

qua văn phòng của tôi,
dừng chân trước cửa phòng, và một

trong hai người nói
rằng: “đối tác của chúng ta đâu có làm

việc khuya thế này.” Tôi
cũng có ba đứa con ở nhà, tôi

không mong việc làm việc
đến nửa đêm sẽ trở thành một

thông lệ của tôi, nhưng
vì công việc quá nhiều nên tôi phải

giải quyết cho kỳ hết.

 

Tôi chỉ móm cười. Thời
gian trôi qua và nhân viên cấp

dưới thường thấy tôi
cùng chong đèn làm việc đến khuya

với họ nên họ ngày càng
tỏ ra cởi mở hơn trong việc giao

tiếp với tôi. Hãy chứng
tỏ rằng bạn sẵn sàng nhảy vào chiến

hào cùng chiến đấu với
họ. Làm như thế, bạn không những

giành được sự kính
trọng, mà còn được đối xử bằng cả lòng

chân thành của họ – điều
thường chỉ xảy ra trong đêm

khuya khi các bạn cùng
ăn uống trong phòng họp với nhau.

Làm việc khuya không
phải là để gây ấn tượng đối với

nhân viên mà là do yêu
cầu của công việc và tôi thấy cần

thiết. Tuy nhiên, tôi
tin chắc rằng việc này giúp tôi tiếp cận

nhân viên một cách gần
gũi hơn.

Tôi tin rằng có những
nhà lãnh đạo rất giỏi trong việc

quản lý đến từng chi
tiết. Có lẽ chúng ta đã từng nghe vì

những nhà lãnh đạo có
thể vừa có một tầm nhìn rộng lớn,

vừa có đủ những hiểu
biết chi tiết để duy trò một trình độ

quản lý cao. Nhưng ngay
cả trong những trường hợp này,

tôi nghĩ rằng bạn cần
phải có thiện chí rất nhiều từ những

đồng sự, nhà đầu tư, đối
thủ cạnh tranh và những người có

nghĩa vụ và quyền lợi
liên quan khác khi rõ ràng là bạn có

quyền lực chặt chẽ đối
với công ty.

Tôi đã quan sát những
người quản lý vô cùng thông

minh, có khả năng tư duy
tiến lên phía trước rất mạnh mẽ

nhưng lại không thể lãnh
đạo vì họ thiếu quan tâm đến các

chi tiết.

 

Con người không ai giống
ai cả. Một số người chỉ có

sức mạnh trí tuệ thuần
tuáy. Một số người khác được đào

tạo và giáo dục chuyên
nghiệp tốt hơn. Số khác lại có

nhiều tài năng. Dĩ nhiên
cũng có nhiều người không có

àầy đủ các yếu tố trên.
Nhưng tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực

hết sức là chúng ta có
thể buâ trừ cho những yếu kém và bất

lợi của mình.

Hãy luôn nhớ đến những
điều cha mẹ đã dạy bạn. Hãy

lắng nghe, và lãnh đạo
bằng cách nêu gương, biết thông

cảm, đối xử với mọi
người trong và ngoài tổ chức theo cách

bạn muốn người ta đối xử
với mình, luôn làm đúng những

gì đã cam kết, không có
sự lấp lưãng trong nguyên tắc ứng xử

và cố gắng thu thập thật
nhiều thông tin. Nếu gặp những

tình huống bạn không có
sự chuẩn bị tốt, đừng quên sức

mạnh của sự nỗ lực hết
mình.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+